Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Baz İstasyonları

29.07.2013 14:49:21

İki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Şehir içinde yüksek gelir elde etmek için evlerine baz istasyonu takan kişileri Maliye takibe aldı. Buna göre; baz istasyonu olan kişilerden vergi kesilecek.

İhale

17.07.2013 18:20:01

Eğer, inşaat sektöründeyseniz, ihale takip etmek de işinizin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Özellikle iş tanımında "inşaat ve taahhüt" yazan şirketler, ihaleleri kovalarlar. Peki ihaleler nasıl yapılır? İşte size bilgisi:

İskanlı göçmen

17.07.2013 12:32:26

Özel kanunlarla yurt dışından getirilen ve bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlanan Türkiye vatandaşlarına, iskanlı göçmen denir.

Hazirun cetveli - Apartman yönetimi hazirun cetveli

16.07.2013 18:56:25

Apartman yönetim toplantılarında olması zorunlu bir belgedir. Bu belgeyle, toplantıda alınan kararlar ve bildirimler, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu belge, toplantı içerikleri toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Mera - yaylak

16.07.2013 18:04:44

Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir. CHP’li Hamzaçebi’nin soru önergesiyle ‘imara açılıp açılmadığı’ konusu gündeme gelmiştir.

İskan Kanunu

16.07.2013 10:21:34

Türkiye'de çeşitli zamanlarda iskan kanunları çıkmış, bu kanunlar, bazılarını göçe zorlarken bazılarına mecburi ikamet getirmiştir. Türkiye'de iskan kanunları tarihi, bir çeşit acıların tarihidir.

Onuncu Kalkınma Planı

13.07.2013 18:02:27

Hükümetin 2014-2018 yıllarını kapsayan kalkınma planıdır. Türkiye’nin tüm ekonomik alanlarda kalkınmasını hedefler.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Yönetmeliği

13.07.2013 17:57:19

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik; toplu konutlarda kullanımı zorunlu hale getirilen merkezi ısıtma sistemi ve pay ölçer kulanımını düzenleyen yönetmeliktir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - ADNKS

13.07.2013 17:48:18

Güncel nüfus ve adres kayıt sistemidir. Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve ikamet adresleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile eşleştirilir.

TAKBİS - Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

13.07.2013 17:42:37

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak müdürlüklerde yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan sisteme TAKBİS diyoruz.