Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Baz İstasyonları

29.07.2013 14:49:21

İki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Şehir içinde yüksek gelir elde etmek için evlerine baz istasyonu takan kişileri Maliye takibe aldı. Buna göre; baz istasyonu olan kişilerden vergi kesilecek.

İhale

17.07.2013 18:20:01

Eğer, inşaat sektöründeyseniz, ihale takip etmek de işinizin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Özellikle iş tanımında "inşaat ve taahhüt" yazan şirketler, ihaleleri kovalarlar. Peki ihaleler nasıl yapılır? İşte size bilgisi:

İskanlı göçmen

17.07.2013 12:32:26

Özel kanunlarla yurt dışından getirilen ve bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlanan Türkiye vatandaşlarına, iskanlı göçmen denir.

Hazirun cetveli - Apartman yönetimi hazirun cetveli

16.07.2013 18:56:25

Apartman yönetim toplantılarında olması zorunlu bir belgedir. Bu belgeyle, toplantıda alınan kararlar ve bildirimler, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu belge, toplantı içerikleri toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Mera - yaylak

16.07.2013 18:04:44

Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir. CHP’li Hamzaçebi’nin soru önergesiyle ‘imara açılıp açılmadığı’ konusu gündeme gelmiştir.

İskan Kanunu

16.07.2013 10:21:34

Türkiye'de çeşitli zamanlarda iskan kanunları çıkmış, bu kanunlar, bazılarını göçe zorlarken bazılarına mecburi ikamet getirmiştir. Türkiye'de iskan kanunları tarihi, bir çeşit acıların tarihidir.

Onuncu Kalkınma Planı

13.07.2013 18:02:27

Hükümetin 2014-2018 yıllarını kapsayan kalkınma planıdır. Türkiye’nin tüm ekonomik alanlarda kalkınmasını hedefler.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Yönetmeliği

13.07.2013 17:57:19

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik; toplu konutlarda kullanımı zorunlu hale getirilen merkezi ısıtma sistemi ve pay ölçer kulanımını düzenleyen yönetmeliktir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - ADNKS

13.07.2013 17:48:18

Güncel nüfus ve adres kayıt sistemidir. Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve ikamet adresleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile eşleştirilir.

TAKBİS - Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

13.07.2013 17:42:37

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak müdürlüklerde yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan sisteme TAKBİS diyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

13.07.2013 17:30:31

Müteahhitleri ve yanlarında çalıştırdıkları işçileri yakından ilgilendiren bir kanundur. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.