Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

0 derece ipotek nedir?

Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlı oluyor. Peki, 0 derece ipotek nedir?


Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlı oluyor. Taşınmaz rehni, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabiliyor.


Aynı taşınmaz üzerinde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin terkin edilmiş olması, sonraki sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye geçme hakkı vermiyor.


Terkin edilen rehin hakkı yerine yeni bir rehin hakkı kurulabiliyor.

Sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmelerin geçerliliği, resmî şekilde yapılmalarına; aynî etki sağlamaları, tapu kütüğüne şerh verilmelerine bağlı oluyor.


Boş dereceler

Sonraki sıralarda kurulmuş bir rehin hakkından önce gelen bir rehin mevcut değilse veya borçlu önceki bir rehin senedi üzerinde tasarruf etmemişse ya da önceki sırada bulunan rehinli alacak, o derece için tescilde belirtilen miktardan az ise; taşınmazın paraya çevrilmesinde satış bedeli, boş derece hesaba katılmaksızın sonraki alacaklılara sıralarına göre dağıtılır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com