Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

10 soruda emlak vergisi!

1319 sayılı kanun gereğince ödenen emlak vergisini kim öder, ne kadar öder, ne zaman öder, nasıl ve nereye öder? İşte 10 soruda emlak vergisi..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Emlak vergisi, taşınmaz mallar için her sene ödenmesi gereken vergi olarak karşımıza çıkıyor. 1319 sayılı kanun gereğince ödenen bu vergiyi kim öder, ne kadar öder, ne zaman öder, nasıl ve nereye öder diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


1. Emlak vergisini kim öder?

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Mükellefiyet, taşınmaza sahip olunan tarihi takip eden senede başlıyor.


2. Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Vergi için taşınmazın satın alındığı sene içerisinde beyanname verilmesi gerekiyor. 


3. Emlak vergisi kaç taksitte ödenir?

Emlak vergisi sene içerisinde ilk taksitte ödeniyor. İsteyenler ilk taksit dönemi içerisinde tüm vergi borcunu tek seferde ödeyebiliyor.


4. Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisinin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor.


5. Emlak vergisi nereye ödenir? 

Emlak vergisi için ödemeler, bağlı olunan ilçe belediyesine ödeniyor. Taşınmazın başka şehirde bulunması durumunda tüm belediyelerden ödeme yapılabiliyor.


6. Emlak vergisi internetten ödenir mi?

Yalnız e-belediye sistemini kullanan belediyelere emlak vergisi borcu internet üzerinden ödenebiliyor.


7. Emlak vergisi ne kadar ödenir?

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


8. Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi için ödenecek bedel taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden emlak vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor. Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.


9. Emlak vergisi ödenirken gerekenler nelerdir?

Emlak vergisi ödemek için mükellef kimlik belgesi ile birlikte belediyenin tahsilat veznelerine müracaat edebiliyor.


10. Emlak vergisi zamanında ödenmezse ne olur?

Zamanında ödenmeyen emlak vergisi için gecikme zammı uygulanıyor. Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” alınıyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com