Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

1/5000 Nazım imar planı

Bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak; uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı raporla açıklanan ve raporla beraber bütün olan plana verilen addır. İşte 1/5000 Nazım imar planı nedir? sorunun detaylı cevabı…1/5000 Nazım imar planı

1/5000 Nazım imar planı ne demektir?1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.1/1000 Uygulama Planı nedir?


1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak Nazım İmar Planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.İmar Durumu nedir?


İmar Durumu bilgisi; Şifai, Yazılı ve Çizili imar durumu olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.


Şifai İmar Durumu; Belediyenin Plan ve Proje Müdürlüğünün Planlama Bürosuna tapu fotokopisi ile gelen vatandaşlar arsalarının hangi alanda kaldığı, yola vb. alanlara terklerinin olup olmadıkları, kaç kat yapılaşmaya ve hangi yapı nizamına haiz olduklarını öğrenebilirler.


Ayrıca ilçede yaşayan vatandaşlar herhangi bir arsa ile alakalı imar durumunu belediyeye gelmeden belediyenin internet sitesindeki e-imar bölümünden öğrenebilirler.


Yazılı İmar Durumu; Belediyenin Plan ve Proje Müdürlüğünde bulunan matbu dilekçe doldurularak yazılı imar durumuna başvurulabilir.


Çizili İmar Durumu; Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak talep edilmektedir.