Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2. derece arkeolojik sit alanı nedir?

Arkeolojik sit alanları, 1. derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik sit alanları olarak 3 kategoriye ayrılıyor. Peki, 2. derece arkeolojik sit alanı nedir?


2. derece arkeolojik sit alanı nedir?


Sit alanları türlerinden olan arkeolojik sitler, günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlar olarak karşımıza çıkıyor.


Arkeolojik sit alanları, 1. derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik sit alanları olarak 3 kategoriye ayrılıyor. 


Peki, 2. derece arkeolojik sit alanı nedir? 2. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşmaya izin verilir mi?


II. Derece Arkeolojik Sit

Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. 


Bu alanlarda,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nca yeni yapılaşmaya izin verilmemesine, ancak; 


a) Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabileceğine, 


b) I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının a,b,c,ç,d,e,f, maddelerinin geçerli olduğuna karar verildi. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com