Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2. derece doğal sit alanı nedir?

Doğal sit alanları, özelliklerine göre derecelere ayrılıyor. Bunlar 1. derece, 2. derece ve 3. derece doğal sit alanları olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 2. derece doğal sit alanı nedir?


2. derece doğal sit alanı nedir?


Doğal sit alanları, özelliklerine göre derecelere ayrılıyor. Bunlar 1. derece, 2. derece ve 3. derece doğal sit alanları olarak karşımıza çıkıyor.


II. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlar olarak ifade ediliyor.

 

2. derece doğal sit alanlarında, turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemeyeceğine, 


a) Kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili kurumların görüşleri alınarak Koruma Kurullarınca belirlenmesine, bu belirlemede varsa çevre düzeni planı veya nazım plan kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin gözönünde tutulmasına, ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin verilemeyeceğine, 


b) Taş, toprak, kum alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi artığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, ancak sit kararı ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite edilerek yasal süresi içinde işlerinin tasfiyesine, 


c) Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetlerin Koruma Kurulu izni doğrultusunda sürdürülebileceğine, 


ç) Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısıra, koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nca karar verildi.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com