Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2. derece ipoteğin paraya çevrilmesi!

Tek tapu üzerinde farklı alacaklar için ayrı ayrı ipotek de kurulabiliyor. Peki, 2. derece ipoteğin paraya çevrilmesi mümkün mü?


Bir taşınmaz mal tapusu üzerinde ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde rehin kurulabiliyor. Tek tapu üzerinde farklı alacaklar için ayrı ayrı ipotek de kurulabiliyor. Bu durumda ipoteklerin sıra ve dereceleri doğuyor.


Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlı oluyor. Taşınmaz rehni, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabiliyor.


Aynı taşınmaz üzerinde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin terkin edilmiş olması, sonraki sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye geçme hakkı vermez.


Terkin edilen rehin hakkı yerine yeni bir rehin hakkı kurulabilir.

Sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmelerin geçerliliği, resmî şekilde yapılmalarına; aynî etki sağlamaları, tapu kütüğüne şerh verilmelerine bağlıdır.


Rehnin paraya çevrilmesi

Borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahip oluyor.


Borcun ödenmemesi hâlinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir.


Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması hâlinde, rehnin paraya çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır. Bununla birlikte, icra dairesi onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com