Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2016 yılı enerji verimliliği kanunu idari para cezaları!

2016 yılında uygulanacak enerji verimliliği kanunu idari para cezaları, 24 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, enerji verimliliği kanunu idari para cezaları 2016 ne kadar oldu?


2016 yılında uygulanacak enerji verimliliği kanunu idari para cezaları, 24 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de Enerji Verimliliği Kanunu Tebliği ile yayımlandı. 


Peki, 2016 yılı enerji verimliliği kanunu idari para cezaları 2016 ne kadar oldu?


TEBLİĞ


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:


5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2016/2)


Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan %5,58 (beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak 1/1/2016 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.


Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 07/02/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.5627 Enerji Verimliliği 2016 Yılında

Maddeleri Uygulanacak Para

Cezaları (TL)

(a) Bendinin (2) Numaralı Alt 18.974

Bendindeki Ceza Miktarları 94.890


(a) Bendinin (3) Numaralı Alt 944

Bendindeki Ceza Miktarları


(a) Bendinin (7) Numaralı Alt 9.485

Bendindeki Ceza Miktarları


(a) Bendinin (8) Numaralı Alt 37.951

Bendindeki Ceza Miktarları


(a) Bendinin (9) Numaralı Alt 37.951

Bendindeki Ceza Miktarları
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com