Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2016 yılı İmar Müdürlüğü harçları!

İstanbul'da İmar Müdürlüklerinde yapılacak işlemler için 2016 yılında tahsil edilecek harçlar tespit edildi. İşte 2016 yılı İmar Müdürlüğü harçları..


2016 yılı İmar Müdürlüğü harçları!


İstanbul'da İmar Müdürlüklerinde yapılacak işlemler için 2016 yılında tahsil edilecek harçlar tespit edildi. Buna göre ruhsat, iskan, avan proje tasdik ücreti gibi bazı ücretlere zam geldi.


Peki, imar harçları 2016 ne kadar oldu? 2016 yılı İmar Müdürlüğü harçları şu şekilde sıralanıyor;


İBB İMAR MÜDÜRLÜĞÜ


2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ


1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler

1.1 Konut- Rezidans 1000 m2 Kadar m2 2.75 TL

1.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 m2 2.97 TL

1.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 m2 3.08 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m2 3.41 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m2 3.85 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000m2 kadar m2 4.07 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 m2 4.29 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 m2 5.17 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 m2 6.05 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000m2 ve üzeri m2 7.26 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 2.09 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2 2.09 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 0.66 TL

1.14 Tarım Yapıları m2 0.28 TL


2 Avan Proje Tasdik Ücreti (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için)

2.1 Alışveriş Merkezi (AVM) m2 9.35 TL

2.2 Konut- Rezidans m2 2.75 TL

2.3 Otel, İşyeri vb. m2 4.07 TL

2.4 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 1.35 TL

Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite,Özel Yurt

vb.) m2 1.35 2.5 TL

2.6 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 0.4 TL

2.7 Tarım ve Hayvancılık Yapıları m2 0.13 TL


3 Yanan Ve Yıkılan Yapılar Formuna İlişkin Ücretler

3.1 0-1000 m2 arası adet 270 TL

3.2 1000 m2 den büyükse adet 670 TL


4 İmar Durumu Belge Ücreti (ilk Müracatta her bir belge için)

4.1 0-1000 m2 arası adet 45 TL

4.2 1000 m2 den büyükse adet 65 TL


5 Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler

5.1 Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.41 TL

5.2 Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.68 TL

Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi

Değişikliği) adet 130 5.3 TL

Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje

Değişikliği adet 130 5.4 TL


6 Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti

6.1 Proje Başına adet 65 TL


7 Çalışma Alanı Kullanım Ücreti (1 m2 Alan İçin)

7.1 Günlük Kullanım Ücreti gün 0.31 TL


8 Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler

8.1 Konut, Rezidans 1000 m2 ye Kadar m2 8.03 TL

8.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 m2 8.8 TL

8.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 m2 9.35 TL

8.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m2 10.12 TL

8.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m2 10.67 TL

8.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 m2' ye kadar m2 11.99 TL

8.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 m2 13.31 TL

8.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 m2 15.95 TL

8.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 m2 20.02 TL

8.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri m2 26.62 TL

8.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 4.07 TL

8.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2 4.07 TL

8.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 1.32 TL

8.14 Tarım Yapıları m2 0.77 TL


9 Müelliflik İşlemleri İle İlgili Ücretler

9.1 Müellif Kaydı Ücreti- İlk Kayıt (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis kişi 350 TL

9.2 Müellif Kayıt Yenileme (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis) kişi 95 TL

9.3 Proje Tescil Ücreti Her Müellif İçin kişi 110 TL

9.4 Fenni Mesuliyet (TUS) Ücreti Her müellif için kişi 260 TL


10 Fotokopi ve Dosya İnceleme Ücreti

10.1 Suret (Fotokopi) Ücreti sayfa 1.2 TL

10.2 Suret Tasdik Ücreti sayfa 6 TL

10.3 Dosya İnceleme Ücreti parsel 90 TL


AÇIKLAMALAR


1. RUHSAT BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN ÜCRETLER

 1.1. Yeni Yapı Ruhsatına İlişkin Ücretler

 Ruhsat aşamasında alınması gerekli tüm ücretler tek kalemde belirlenmiş olup, toplam yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacaktır. Bu ücret önceki

tarifelerde ayrı kalemler halinde alınan;

 Teknik Eleman Ücreti

 İmar Durumu Belge Ücreti

 Mimari Proje Onay Ücreti

 Statik Proje Onay Ücreti

 Zemin Etüt Onay Ücreti Makine - Elektrik - Isı Yalıtım ?Tesisat Proje Onay Ücreti

 Tabela Ücreti

 Plaka Ücreti

 Proje Tescil Ücreti

 Hafriyat Ücreti

 Denetim safhaları(hafriyat, temel, temelüstü) vb. tüm ücretleri kapsamaktadır. Ayrıca ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka

ücret alınmayacaktır.

Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Muvakkat inşaat ruhsatı da yukarıdaki açıklamalara göre ücretlendirilecektir.

 

1.2. Tadilat Ruhsatına İlişkin Ücretler

 Tadilat ruhsatına ilişkin ücretler; tadilat yapılan bağımsız bölüm yapı inşaat alanının beher m²?si için, yeni yapı ruhsatına ilişkin

ücretlerin yarısı kadar alınacaktır.

Alınan bu ücret 1.1. maddesindeki tüm kalemleri kapsamaktadır. Ayrıca tadilat ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret

alınmayacaktır.

 

1.3. Yenileme - Yeniden Ruhsatına İlişkin Ücretler

 Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için ücret alınacak olup, , belirlenen ücret 1.1. maddesindeki tüm kalemleri kapsamaktadır. Ayrıca

Yenileme/ Yeniden ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret alınmayacaktır.


 1.4. Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücretler

 Yapı inşaat alanında her herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece isim değişikliklerinde ( yapı sahibi, şantiye şefi) alınacak maktu

ücret olup, bu işlem için ayrıca başka ücret alınmayacaktır.

 

1.5. Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değişikliğinde Alınacak Ücretler

 Alan artışı gerektirmeyen Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje değişikliklerden alınacak ücret olup, bu işlem için ayrıca başka ücret

alınmayacaktır.


2. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN ÜCRETLER

 İskan aşamasında alınması gerekli tüm ücretler tek kalemde belirlenmiş olup, yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacaktır. Bu ücret

önceki tarifelerde ayrı kalemler halinde alınan;

 İskân Ücreti

 Teknik Eleman Ücreti

 Fotoğraf Tasdik Ücreti

 Makine - Elektrik - Isı Yalıtım ?Tesisat Ücreti

 Denetim Ücreti

 Kat Mülkiyeti Tesis Ücreti

 Asansör Ücreti

 Konteynır Ücreti vb.

tüm ücretleri kapsamaktadır. Ayrıca iskan aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret alınmayacaktır. Ücret kalemlerinde verilen m²

değerlerinde; örneğin 10.000 - 50.000 arasına 50.000 m² dahil değildir.


3. AVAN PROJE TASDİK ÜCRETİ

 Avan Proje Tasdik Ücreti yapı inşaat alanının beher m²?si için alınır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin ayrı ayrı onaylayacağı Avan Projeler için ücret sadece İstanbul Büyükşehir

Belediyesi tarafından alınır. İlçe Belediyesi tarafından tekrar ücret alınamaz.

 Avan proje tadilatlarında;

Tadilat Avan Proje Tasdikinde fonksiyon değişikliklerinde ücret farkları ayrıca alınır.

Tadilat yapılan katın yapı inşaat alanının beher m²?si için, yapı fonksiyonlarına göre belirlenen ücretin % 10?u alınacaktır.

Tadilat neticesinde yapı inşaat alanında meydana gelen artışlar da ise artan beher m2 için yapı fonksiyonları için belirlenen birim fiyatın

tamamı üzerinden ücret alınır.


4. YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMUNA İLİŞKİN ÜCRETLER

 Tabloda belirtilen yapı inşaat alanı aralıklarına göre maktu olarak ücretlendirilecektir. Belirlenen bu ücretten başka ücret

alınmayacaktır.


5. İMAR DURUMU BELGE ÜCRETİ

 Başvuru anındaki parsel alanına göre maktu olarak ücretlendirilecektir. İmar durumu temditlerinde, değişiklik yoksa ücretin %50?si,

değişiklik varsa ücretin tamamı alınır.


6. KAT İRTİFAK - MÜLKİYET PROJESİ ÜCRETİ

 Gecekondu Önleme Bölgesi Planı ve İmar Islah Planı uygulanacak bölgelerde, ücretin %50?si alınır.


7. ÇALIŞMA ALANI KULLANIM ÜCRETİ

 İnşaat yapım aşamasında terkinli alanların ( kaldırım, yol vb.) kullanılan bölümüne ilişkin ücrettir.


8. YAPI FONKSİYONLARI

 8.1. Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

 8.2. Yapı fonksiyonlarının tespitinde ruhsata esas olan projeler esas alınır.

9. Ücret kalemlerinde verilen m² değerlerinde; örneğin 10.000 - 50.000 arasına 50.000 m² dahil değildir.


10. MUAFİYETLER

 10.1. Kamuya ait taşınmazlar üzerinde yapılan (üniversite, okul, hastane, kütüphane, ibadethane, spor tesisi, kültür ve sanat yapıları

vb. ile bunların müştemilatları) yapılar ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumu yapılarının proje tasdikinden ücret alınmaz.

 

10.2. Vakıflar Genel Müdürlüğü veya mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde yapılacak yapılara ilişkin projelerin tasdikinden ücret
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com