Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2017 emlak vergisi beyannamesinde son 5 gün!

Emlak satın alan kimselerin sene sonuna kadar beyanname vermeleri gerekiyor. Buna göre 2017 emlak vergisi beyannamesinde son 5 gün kaldı..


1319 sayılı Kanun gereğince tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Verginin mükellefi taşınmazın sahibi oluyor.


Taşınmazın satılması halinde vergi mükellefi de değişmiş oluyor. Bu durumun beyanname ile belediyeye bildirilmesi gerekiyor.


Bu bildirim ise emlak vergisi beyannamesi ile yapılıyor. Beyannameler satışın gerçekleştiği senenin son gününe kadar verilebiliyor. Buna göre 2017 yılında yapılan satışlar için beyannameler son 5 gün kaldı.


Emlak vergisi beyannamesi örneği



.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA


.................  İL-İLÇE-BELDE




Emlak Vergisi Sicil No: ................. 


Vergi Kimlik Numarası: .................




MÜKELLEFİN


Soyadı


Adı (Kurum İse Unvanı)


Baba Adı


Doğum Yeri/Tarihi


Nüfusa K. Olduğu Yer


Uyruğu


Cilt No


Aile Sıra No


Sıra No




İKAMET ADRESİ


Mahalle/Semt


Cadde/Sokak


Kapı No


Dire No


İl - İlçe




İŞYERİ ADRESİ


Mahalle/Semt


Cadde/Sokak


Kapı No


İl-İlçe


Telefon




TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ


BİNAYA  AİT BİLGİLER


1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 


2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı


3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)


4. Kapı ve Daire No


5. Tapuda kayıtlı olduğu;


Pafta No          :


Ada/Parsel No:


Cilt/Sahife No  :


6. Binanın arsasının alanı (m2)


7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi


8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)


9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)


10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)


11. İnşaatın bitim tarihi


12. İktisap tarihi


13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 


14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi


15. Bina hisseli ise hisse nispeti


16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)


17. Kaloriferli olup olmadığı


18. Asansörlü olup olmadığı




Tarih 


İmza


...../..../20...





Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com