Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2017 lojman kiraları belli oldu!

2017 yılında tahsil edilecek lojman kiraları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 377 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı. Tebliğ 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.


2017 yılında tahsil edilecek lojman kiraları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 377 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı. Tebliğ 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.


13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanan tebliğ gereğince 2017 yılında uygulanacak kira bedelleri şu şekilde sıralanıyor:


Lojman kira bedelleri 2017

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,82 TL/metrekare,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,84 TL/metrekare,

c) Kaloriferli konutlarda 3,73 TL/metrekare,

kira bedeli alınacak.


2016'da lojman kiraları; kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,65 TL/metrekare, kalorifersiz konutlarda 2,58 TL/metrekare, kaloriferli konutlarda 3,39 TL/metrekare olarak tahsil edilmişti.


Kira bedeline yapılacak ilaveler

Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,44 TL/metrekare ilave kira bedeli alınır.


Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,83 TL/metrekare,


b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,72 TL/metrekare,


c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,54 TL/metrekare,


ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,39 TL/metrekare,

ilave kira bedeli alınır.


Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

(1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,49 TL/metrekare yakıt bedeli tahsil edilir.


(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.


(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,17 TL/metrekare tahsil edilir.


Kira bedellerinin hesabı

Kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanıuor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com