Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2018-2020 Yeni Orta Vadeli Programı belli oldu!

Yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıklandı. Yeni Orta Vadeli Programı kapsamında emlak sektörünü ilgilendiren düzenlemelere de yer verildi..


Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Kalkınma Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.


Toplantıda Yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıklandı. Yeni Orta Vadeli Programı kapsamında emlak sektörünü ilgilendiren düzenlemelere de yer verildi.


2018-2020 Yeni Orta Vadeli Programı'nda emlak sektörünü ilgilendiren maddeler:


1- Emlak vergilerine yönelik mevzuat güncellenecek.


2- Emlak Bankası ve Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak.


3- Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak.


4- Bürokratik izin, onay ve işlemler elektronik ortama aktarılarak, sürecin hızlandırılması ve kalitesi artırılacak. ÇED raporları azami iki ay içinde sonuçlandırılacak.


- "BES'in kapsamı genişletilecek"

Şimşek, kamu gelirlerinin artırılması için gelir, vergi, usul, katma değer ve emlak vergilerine yönelik mevzuat güncellemesi olacağına da değinerek, mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılacağını kaydetti.


Verimsiz kullanılan veya atıl kamu varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerinin uygun koşullarda satışının sağlanacağına işaret eden Şimşek, "Hazine taşınmazlarının lehtar ve kiracılara doğrudan satışı kolaylaştırılacak. Tescil harici alanlar hazine adına tescil edilerek ekonomiye kazandırılacak. Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak. Kamu mali sisteminin kurumsal yapısı da daha da güçlendirilecek." dedi.


Şimşek, sistemik risklerin sınırlandırılası amacıyla ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı kayıpların tazmini için alacak sigortasının yaygınlaşacağına değinerek, "Finansal sistemin derinleştirilmesi ve yurt içi tasarrufların artırılması için altına dayalı tahvil, kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek. Emlak ve Kalkınma bankaları yeniden yapılandırılacak. Bireysel Emelilik Sistemi (BES) gözden geçirilerek kapsamı genişletilecek. Faizsiz finans sistemi daha da geliştirilecek. Kur riskini azaltmak ve yönetmek için makro ihtiyati düzenlemeler yapılacak. Cari dengede sürdürülebilirlik için ihracatı artıracağız. Bu amaçla uluslararası doğrudan yatırım stratejisi hazırlanacak. E-ihracat uygulamaya geçirilecek. İhracatçıya tek noktadan ihracat kolaylığı sağlanacak. Turizmde dönüşüm sağlamak amacıyla turizm stratejimiz yenilenecek. Enerjide ithalatta dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının payı daha da artırılacak. Finansman imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla Eximbank'ın ödenmiş sermayesi artırılacak." ifadesini kullandı.