Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2018 gayrimenkul vergileri ilk taksit dönemi 1 ay sonra başlıyor!

Gayrimenkul vergileri olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, değer artış kazancı vergisi ile kira gelir vergisi için ilk taksit dönemi 1 ay sonra 1 Mart itibari ile başlayacak...


Gayrimenkul vergileri için ilk taksit dönemi 1 ay sonra 1 Mart itibari ile başlayacak. Mart ayında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, değer artış kazancı vergisi, kira gelir vergisi ödenecek. 


Emlak ve çevre temizlik vergisi için ödemeler 31 Mayıs'ta sona erecek. Bu vergiler için ikinci taksitler Kasım ayında ödenecek. Vergi ödemeleri bağlı olunan ilçe belediyesinden yapılabilecek. 


Değer artış kazancı vergisi ile kira gelir vergisinin ilk taksit dönemi 31 Mart'ta sona erecek. Bu iki vergide ikinci taksitler 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Vergi ödemeleri ilgili vergi dairesinde yapılıyor. Ödemeler vergi dairesinin internet şubesinden online bir şekilde de yapılabiliyor.


Vergilerde yeni dönem


Geçtiğimiz senenin sonunda bazı vergilere yeni düzenlemeler geldi. 5 Aralık'ta yürürlüğe giren Torba Yasa ile emlak vergisine yüzde 50 sınır getirildi.


Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.


Yine Torba Yasa kapsamında yer alan düzenleme ile kira gelir vergisi götürü gider uygulaması değişti. Kira gelir vergisi olan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, hasılatın yüzde 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, hasılatın yüzde 15’i olarak belirlendi.


Çevre ve temizlik vergisi 2018'de yükseldi


Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacak.


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi 


2018 gayrimenkul vergileri ilk taksit dönemi 1 ay sonra başlıyor!


Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


2018 gayrimenkul vergileri ilk taksit dönemi 1 ay sonra başlıyor!


İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması


2018 gayrimenkul vergileri ilk taksit dönemi 1 ay sonra başlıyor!
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com