Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2018'de hangi harç ve vergi ne kadar yükseldi?

1 Ocak 2018 tarihi itibari ile bazı harç ve vergiler belli oranlarda arttı. Peki, 2018'de hangi harç ve vergi ne kadar yükseldi?


Gayrimenkuller için ödenmesi gereken bazı vergi ve harçlarda 2018 itibari ile artış yaşandı. Bazı rakamlar ise aynı kaldı. Peki, 2018'de hangi harç ve vergi ne kadar yükseldi? Hangileri değişmedi?


1- Tapu harcı 2018

2018 yılında tapu devir işlemleri için binde 20 oranında harç tahsil edilecek.  


2- Tapu hibe harcı 2018

2018'de tapu hibe işlemleri için de yine binde 68,31 oranında harç ödenecek.


3- Kadastro harçları 2018

2018 yılında kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:   


a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında binde 6,83 


b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında binde 11,38   


c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan binde 9,10   


d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan binde 13,66 harç tahsil edilecek.


Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (20,30 TL)'den aşağı olamaz. Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (20,30 TL)'dir.


4- Kira kontratı damga vergisi 2018

Kira kontratı için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödenecek. Sözleşmenin kefilli olması halinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödenecek.

 

5- Emlak vergisi oranları 2018

Emlak vergisi oranları da yine kanunda belirtilen oranlarda tahsil edilecek. Bununla birlikte emlak vergisindeki değer artışları getirilen sınırlama ile en fazla yüzde 50 artacak. Buna göre emlak değerleri bu sınırın üstünde artış gösteremeyecek. Emlak vergisi oranları 2018 şu şekilde sıralanıyor:


Normal Büyükşehir

Mesken Binde 1 Binde 2 

İşyeri Binde 2 Binde 4 

Arsa    Binde 3 Binde 6 

Arazi Binde 1 Binde 2


6- Çevre temizlik vergisi 2018

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor:


2018


Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


2018


İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması


2018


7- Lojman kiraları 2018

Lojmanların 2018 kira bedelleri şöyle; yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için; Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,07 TL/metrekare, kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/metrekare oldu. Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda kiraya metrekare başına 25 kuruş, kalorifersiz konutlarda ise metrekare başına 40 kuruş zam geldi.


8- Evde gürültü yapma cezası 2018

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifeye göre konutlar için gürültü cezası 1.450 TL oldu. İşyerleri ve atölyeler için kanunda 4 bin TL olan gürültü cezası 9 bin 719 TL oldu. Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise ceza miktarı 29 bin 173 TL oldu.

  

9- İcraya başvurma harcı 2018

İcraya başvurma harcı 35,90 TL oldu. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 35,90 TL iken, değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden: a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)  


b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10) oranında harç tahsil edilecek.


10- Mahkemeye başvurma harcı 2018

2018 yılı yargı harçlarına göre, Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurma harcı, 16,50 TL, Asliye Hukuk Mahkemelerinde başvurma harcı 35,90 TL oldu.


11- Tüketici hakem heyeti harcı 2018

2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:


a) 4 bin 570 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,


b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 4 bin 570 TL ile 6 bin 860 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,


c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,


ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 TL ile 6 bin 860 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevli olacak.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com