Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2.5 milyon bina yıkılabilir!

Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri imara aykırı yapılarla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Peki iptalden sonra vatandaşı nasıl bir süreç bekliyor?


Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri imara aykırı yapılarla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Mevcut olan Yapı Kayıt Belgeleri’nde yoğun iptaller de yaşanıyor. Fakat İmar Hukuku Uzmanı Av. Gökhan Bilgin, bu kararlara karşı mahkemeye başvurulabileceğini ve vatandaşların Yapı Kayıt Belgeleri’ni geri alabileceğini belirtiyor.

İmar Barışı düzenlenmesi dahilinde 81 şehirde başlatılan denetimler sonucu, mevzuata aykırı başvurular hakkında belge iptalleri ve yıkımlar başladı. İmar Barışı amacıyla yaklaşık olarak  10 milyon yapı için başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık olarak 2.5 milyonunun iptal edilmesi bekleniyor. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapılar, kaçak yapı statüsüne girdiğinden ilgili yapılar yıkım ve para cezasıyla da karşı karşıya kalıyor.

İptalden sonra vatandaşı nasıl bir süreç bekliyor?

Yapı Kayıt Belgesi’nin iptaline ilişkin verilen karar bir idari işlem olup, bu karara karşı ilgili valiliğin olduğu yerdeki idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabiliyor. Böyle bir kararı tebliğ alan Yapı Kayıt Belgesi sahibinin 60 gün içerisinde dava açması gerekiyor.

Bu kapsamda 31.12.2017'den önce yapılmış yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgeleri’nin iptali İmar Kanunu’nda öngörülen açık istisnalar dışında da mümkün değil. Bu istisnaların neler olduğu da3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesinde ve bu maddenin uygulamasını düzenleyen ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’de açıkça sayılıyor.

İptal edilemeyecek Yapı Kayıt Belgeleri

Örneğin 'sit’ alanlarında bulunan yapılara ilişkin iptallerin gerçekleşmesi halinde bu husus İmar Kanunu’nda istisna olarak sayılan alanlardan olmadığından, ilgili idarenin verdiği karara karşı yargı yoluna başvuru yapıldığında iptal kararı ortadan kaldırılabiliyor. Diğer çok karşılaşılan husus ise, inşaat durumundaki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımları ile ilgili verilen Yapı Kayıt Belgeleri’nin, eksik inşaat işlerinin tamamlanması kapsamındaki inşaat faaliyetleri sebebiyle iptal edilmesi durumudur. Oysa bu tarihten sonra yapılmış bir bölüm varsa yapının tamamı için değil yalnızca ilave ruhsatsız kısım iptal ve dolayısıyla yıkım ve para cezası verilebilir.

Yıkım ve para cezası da kaldırılabilir

İmar Hukuku Uzmanı Av. Gökhan Bilgin, idarenin verdiği Yapı Kayıt Belgesi’nin iptali kararının kaldırılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi’nin hukuki geçerliliğinin devam edeceğini ve ilgili yapının iskanlı bir yapı ile aynı statüye kavuşacağını ve varsa yıkım ve para cezası kararlarının kaldırılacağını bildirdi.