Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliği, 28 Haziran tarihinde 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı..


Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliği, 28 Haziran tarihinde 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 294)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 370)


MADDE 1 – 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin ekinde yer alan EK:4’ün 39 uncu sırası yürürlükten kaldırılmış, EK:5’in 23 üncü sırası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.