Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2B arazi başvuru ve ödemeleri için son gün!

2B arazileri için Maliye Bakanlığı tarafından vatandaşların mağduriyetini gidermek için tanınan süre sona eriyor...


2B arazileri için Maliye Bakanlığı tarafından vatandaşların mağduriyetini gidermek için tanınan süre sona eriyor. 2B arazilerinin başvuru ve ödemeleri bugün bitiyor.


İkinci defa süre uzatımı 2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için hak kaybedenler bu haktan faydalanabiliyor.


2B arazileri için başvuru

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvuru için gereken belgeler ise şu şekilde;


1- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

2- Başvuru dilekçesi,

3- Başvuru bedeli makbuzu,

4- Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

5- Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.


2B kapsamında, 2018 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı. Satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar liraya ulaştı. Bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmeye devam ediliyor.