Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2B arazi başvuruları 6 ay daha uzadı!

7 Eylül'de sona eren 2B arazi başvuruları Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 ay daha uzatıldı. Başvurular 7 Mart 2018 tarihine kadar kabul edilecek..


7 Mart 2017 tarihinde 6 aylık ek süre verilen 2B arazisi başvuruları 7 Eylül'de sona ermişti. Ancak bu süre bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 6 ay daha uzatıldı. 


7 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilen 6 aylık ek süre ile 2B arazi başvuruları 7 Mart 2018 tarihinde sona erecek.


2B yasası kapsamında daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler bu süre içinde başvurularını yapabilecek.


Aynı kararda Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvurmayanlara verilen başvuru süresi, bir yıl uzatıldı. 


Buna göre 26 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler için 7 Eylül 2018 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.


6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri ile Beşinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar için tıklayın.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com