Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2B arazileri için başvuru süresi 7 Eylül'e kadar uzatıldı!

7 Mart'ta sona eren 2B arazilerinin satışı için başvuru süresi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 6 ay uzatıldı..


6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


2/B kapsamında hiç başvuru yapmamış veya başvuru yapmasına rağmen ödemelerini gerçekleştirmemiş kişiler için başvuru süresi 7 Mart'ta sona eriyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 7 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı. 


Karar ile 2B alanlarında bulunan taşınmazların Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli sürsi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikisinden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatıldı.


Buna göre taksitinin 2 tanesini aksatan 20 bin kişi, 2/B arazisine başvurmuş ancak 3 ay içinde peşinatını yatırma tebligatına uymayarak peşinatı yatırmamış 60 bin kişi ve 2/B arazisinde ikamet ettiği halde satın alma talebinde bulunmayan 120 bin kişi için son başvuru günü 7 Eylül 2017 oldu.


2B arazisi için nereye, nasıl başvuru yapılacak?

2B arazisi bulunan kişilere satın alma işlemleri için tebligat gönderiliyor. Tebligatta başvuru, satış ve ödeme koşulları da belirtiliyor. 2B arazileri için illerde defterdarlıklar, ilçelerde malmüdürlükleri yetkili oluyor. Tebligatta başvurunun nereye yapılması gerektiği de bildiriliyor. 


Tebligatta yer alan bilgiler:

- Taşınmazın satış bedeli

- Peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşulları ve süresi,

- Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını düşüreceği, 

- Satış bedelinin yatırılacağı yer,

- Yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda karşılaşacağı yaptırımlar,

- İstenilen belgeler 


2B başvurusunda hangi belgeler gerekli?

-Tapuda ferağ işlemleri için T.C kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,

-3 adet vesikalık fotoğraf,

-Tüzel kişiler için ayrıca taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri.
2B arazi düzenlemesinde detaylar belli oldu!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com