Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2B arazisi başvuruları 7 Mart'ta sona eriyor!

2017 yılı Eylül ayında sona eren ancak Hükümet tarafından yeniden uzatılan 2B arazi başvuruları 7 Mart'ta bitiyor.


2017 yılı Eylül ayında sona eren ancak Hükümet tarafından yeniden uzatılan 2B arazi başvuruları 7 Mart'ta bitiyor. Buna göre 2B arazileri için son 1 hafta kaldı.


2B Yasası kapsamında daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için alınan karardan süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler 7 Mart'a kadar başvurularını yapabilecek.


3 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılan 2B arazi başvuru süresi, 7 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştı.  


2B arazilerine nasıl başvurulur? 


2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvurulabiliyor. Başvuru esnasında aşağıda sıralanan belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor. 


Nüfus cüzdanının fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

Başvuru bedeli makbuzu,

Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.