Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2B arazisi başvuruları sona eriyor!

2B Yasası kapsamında daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için geçtiğimiz sene 7 Mart'a uzatılan 2B arazisi başvuruları yarın sona eriyor..


2b arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler oluyor. 


2B arazilerine başvurulması için geçtiğimiz senenin sonunda uzatılan 2B başvuru dönemi bitiyor. Henüz 2B arazisine başvurmamış olan hak sahiplerinin yarın akşama kadar başvurularını gerçekleştirmiş olmaları gerekli.


Kimler başvurabilir?


2B Yasası kapsamında daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için alınan karardan süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler yararlanabiliyor.


2B arazisine nasıl başvurulur? 


2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvurulabiliyor. Başvuru esnasında aşağıda sıralanan belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor. 


Nüfus cüzdanının fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

Başvuru bedeli makbuzu,

Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com