Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

3. derece doğal sit alanı nedir?

Doğal sit alanları özelliklerine göre, 1. derece, 2. derece ve 3. dereceye ayrılıyor. Peki, 3. derece doğal sit alanı nedir? 3. derece doğal sit alanı özellikleri nelerdir?


 3. derece doğal sit alanı nedir?


Doğal sit alanları, jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.


Bu alanlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nca alınan kararlar doğrultusunda korunuyor. Sit alanlarında yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması gerekiyor.


Doğal sit alanları özelliklerine göre, 1. derece, 2. derece ve 3. dereceye ayrılıyor. Peki, 3. derece doğal sit alanı nedir? 3. derece doğal sit alanı özellikleri nelerdir?


III. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır. 


Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenmesine, bu belirlemede varsa 1 /25.000 ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5.000 ölçekli nazım planı kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin göz önünde tutulmasına, ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin verilemeyeceğine, 


Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısıra koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceğine, 


Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak koruma kurulunca belirlenecek koşullar doğrultusunda kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınabileceğine, bu amaçla ocak açılabileceğine, toprak, curuf, çöp, sanayi artığı ve benzeri dökülmemesine, 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com