Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

5 maddede ai̇datını ödemeyeni̇n sorumluluğu nedi̇r?

Avukat Kadir Kurtuluş, "ai̇dat ödemeyeni̇n sorumluluğu" konusunu anlattı. İşte Kurtuluş'un yazısı...


1-Aidatını Ödemeyen Kat Malikine Karşı İcra Takibi Yapabilirsiniz

Aidatını ödemeyen kat malikine Kat Mülkiyeti Kanununa göre dava açılabileceği gibi kat maliklerinin kendi aralarında düzenledikleri bir sözleşme hükmünde olan yönetim planına göre de dava açılabilir. Yönetim planı binanın ortak yerlerinin kullanım şekli, binanın yönetimi, aidatların nasıl belirleneceği gibi bilgiler içeren ve bütün kat maliklerini ilgilendiren bir sözleşme hükmünde olan ve  tapuda tescil edilmiş bir belgedir. Vatandaşlarımız tapudan rahatça ulaşabilecekleri bu belgeyi çoğunlukla okumamış oluyorlar. Halbuki aidatların nasıl belirlendiğine ilişkin kayıtlar da içeren bu belgeye dayanarak diğer kat malikleri dava açıp, icra takibi yaptırıp aidat borcunu tahsil edebilirler.


2- Aidatını Ödemeyen Kat Malikinden Gecikme Tazminatı İsteyebilirsiniz

Bazı kat malikleri ödedikleri aidatlara sürekli olarak ya itiraz ederler ya da ödemek istemezler. Örneğin giriş katta oturan bir ev sahibi ben asansör kullanmıyorum neden asansör gideri ödüyorum diye asansör masrafı ödemekten kaçınabiliyor. Böyle bir durum ancak yönetim planında giriş katta oturanların asansör gideri ödemeyeceğine ilişkin bir düzenleme varsa mümkündür. Aksi takdirde mümkün değildir. Bu örnekteki  gibi aidatlarını ödemeyen, geciktiren kat maliki, aidat ödenmesinde gecikilen günler için Kat Mülkiyeti Kanuna göre aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü tutulabilir.


3-Aidatını Ödemeyen Kiracının Söz Konusu Borcunu Kat Malikinden İsteyebilirsiniz

Aidat borcunu ödemeyen kiracının aidat borcunu kat malikinden tahsil edebilirsiniz. Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bu kişiler aidat ödemelerinden müştereken  ve müteselsilen sorumludur. Aidat borcunu kiracı ödemiyorsa, aidat kat malikinden de istenebilir. 

 

4-Aidatını Ödemeyen Kat Malikinin Konutu Üzerinde İPOTEK Tesis Edebilirsiniz

Aidat borcunu ödememekte ısrarcı olan kat  malikinin aidat borcu kiracıdan da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerinde ipotek tesis edilebilir.


5- Aidat Borcunu Ödemeyen Komşularınızın Evini Satışa Çıkarabilirsiniz

Kat malikinin konutu üzerindeki mülkiyet hakkının kendinize devrini hakimden isteyebilirsiniz. Bunun için kanun “çekilmezlik şartı” aramıştır. çekilmezlik aşağıdaki iki halde var sayılır;


a. Kat malikinin, aidat  borçlarını ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olmuş olması.


b. Kat mülkiyetine tabi taşınmazın bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından daha önce müdahalede bulunulmuş olmasına rağmen, kat malikinin aidat borçlarını ödememek konusunda, öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar etmesi.


Mülkiyetin devri davasının açmak için diğer kat maliklerinin,  sayı ve arsa çoğunluğuyla karar vermesi gerektiğini ve bu kararın öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde dava açma hakkı kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa, dava hakkının düşeceğini gözden kaçırmayın.


Av.Kadir Kurtuluş