Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

5 soruda kentsel dönüşüm kira yardımı uygulaması!

Kentsel dönüşümde riskli evini yıktıranlar kira yardımı alabiliyor. İşte 5 soruda kentsel dönüşüm kira yardımı uygulaması..


Kentsel dönüşüm kira yardımı riskli olarak tespit edilen ve anlaşma yolu ile yıkılan yapıların sahiplerine başvurmaları halinde veriliyor. Kira yardımı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan kılavuza göre  yapılıyor.  Kentsel dönüşüm kira yardımı 18 ay boyunca yapılıyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru sürecinde vatandaşların merak ettiği bazı hususlar bulunuyor. İşte bu yardımdan yararlanmak isteyen kimseler için 5 soruda kentsel dönüşüm kira yardımı esasları;


1. Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı için ikamet koşulu aranıyor. 2015'ten önce riskli olup yıkılan her bağımsız bölüm için alınabilen bu yardım, 2015'ten sonra yalnız ikamet edilen bağımsız bölüm ile kısıtlandı. 


2. Kentsel dönüşüm kira yardımını kimler alabilir?

Konutu veya iş yeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri kira yardımına başvurabiliyor. 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı ödemesi yapılan malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya tüzel kişiler hak sahibi oluyor. Ancak bu koşulları taşımayan kimseler yardımı alamıyor. Ayrıca riskli yapıyı satın alan yeni malik de, Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre ikamet şartını sağlamadığı için kira yardımı başvurusunda bulunamıyor. Eski malike yapılan kira yardımı ödemeleri ise devam ediyor.


3. Kentsel dönüşüm kira yardımına nasıl başvurulur?

Konutu veya iş yeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor. Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Maliklerden ve kiracı ile ayni hak sahiplerinden farklı belgeler talep ediliyor.


Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Maliklerden;

a) Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)


b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),

d) Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı, 

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura,

f) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

g) Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

h) Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.


Riskli Olarak Tespit Edilen İşyerinde İkamet Eden Maliklerden;

a) Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),

d) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)


e) Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, 

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir


f) Malikin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,


g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir


h) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,


i) İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,


i) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.


4. Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman başlar?

Başvuru yapılan İl Müdürlüğü, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını değerlendiriyor, uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrağına bağlıyor.


5. Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar 2017?

Kira yardımı illere göre tek tek belirleniyor. Yardımın en yüksek yapıldığı iller olan Ankara, İstanbul,  İzmir  olup, buradaki riskli binası yıkılan maliklere başvurmaları halinde 2017'de aylık 860 lira ödeniyor. Bu illerdeki riskli binada ikamet eden kiracılara ise defaten 1.720 lira ödeniyor. Sınırlı ayni hak sahibine ise yine defaten 4 bin 300 liralık bir ödeme yapılıyor.


Amasya,Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt,Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'deki maliklere ise aylık 605 lira ödeme yapılırken, kiracıya defaten 1.210 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise defaten 3 bin 25 lira ödeniyor.


2017'de Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'deki maliklere 675 lira, kiracıya defaten 1.350 lira ve sınırlı ayni hak sahibine defaten 3 bin 375 lira ödeme yapılıyor.


Aydın,Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van'da evini kentsel dönüşüm ile yenileyen maliklere 745 lira ödeme yapılıyor. Kiracılara defaten 1.490 lira ödenirken, sınırlı ayni hak sahibine defaten 3 bin 725 lira ödeniyor.


Adana, Antalya, Bursa, Konya'daki maliklere aylık 810 lira ödeniyor. Bu şehirlerdeki kiracılara defaten 1.620 lira veriliyor. Sınırlı ayni hak sahibine ise defaten 4 bin 50 lira ödeme yapılıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.comÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura, TOKİ Aksaray kura