Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

5 soruda kira gelir vergisi!

Taşınmazını kiraya veren mal sahipleri, bir sonraki sene kira gelir vergisi mükellefi olabiliyor. İşte 5 soruda kira gelir vergisi..


Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.


Bu vergi, halk arasında kira gelir vergisi olarak da biliniyor. Kira gelir vergisi ile ilgili olarak merak edilen 5 soru ve yanıtları şu şekilde sıralanıyor:


1 - Gayrimenkul sermaye iradı nedir?


Gayrimenkul sermaye iradı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya verilmesinden sağlanan gelirleri ifade eder.


2 - Sadece mesken kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?


Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2015 yılı için istisna tutarı olan 3.600 TL’yi aşması halinde GMSİ beyannamesi verirler. 2015 yılı içerisinde 3.600 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.


Sahibi oldukları konutları kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirilebilirler mi?


Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.


3 - Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?


Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


İndirilebilecek gider = (Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam Hasılat 


Vergiye tabi hasılat = Toplam hasılat – Konut kira geliri istisnası 


Örneğin, 2014 yılında 10.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 2.000 TL’dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır? 


Vergiye tabi hasılat = 10.000 – 3.300 

= 6.700 


İndirilebilecek gider = (2.000 x 6.700) / 10.000 

= 1.340 TL


4 - GMSİ beyannamesinde ödenecek vergi ne zaman ve nereye ödenir?


Mükellefler Hesaplanan Verginin tamamını Mart ayında ödeyebilecekleri gibi isterlerse Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte de ödeyebilirler.


Mükellefler beyannamelerini verdikten sonra tahakkuk eden vergilerini Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kredi kartıyla, en yakın vergi dairesine giderek, internet bankacılığı aracılığıyla veya anlaşmalı banka şubelerinden ödeyebilirler.


5 - GMSİ beyanname (kira gelir beyannamesi) verme süresi ne zamandır?


Kira gelir vergisi beyannamesi her yıl 1-25 mart tarihleri arasında verilir. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com