Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

8 soruda lojman satışı!

Torba Tasarı gereğince lojmanlar satışa sunuluyor. Peki, hangi lojmanlar satılabilecek? Lojmanlar kime, ne kadara satılacak?


130 maddeden oluşan Torba Tasarı kapsamında lojman satışları ile ilgili bazı düzenlemeler bulunuyor. Peki, hangi lojmanlar satılabilecek? Lojmanlar kimlere satılacak? Lojmanlar ne kadara satılacak? Lojman satışları ne zaman başlayacak?


1- Hangi lojmanlar satılabilecek? 

10 yılını doldurmuş lojmanlar satışa konu olabilecek. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının lojmanları satılamayacak.


Lojmans satışlarına ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkili olacak.


2- Lojmanlar nasıl satılacak?

Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak ihale yoluyla satılacak.


3- Lojmanlar kime satılacak?

İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilecek. Peşin ödemelerde yüzde on indirim uygulanacak.


4- İhale süreci nasıl işleyecek?

Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, öncelikli satın alma hakkı bulunanlara tebliğ edilecek. Öncelikli alım hakkı sahibinin, içerisinde oturduğu kamu konutunu bu bedeli üzerinden satın almak istemesi ve tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde ihale bedelini peşin ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesi düzenlemesi halinde bu durum, en yüksek teklif veren istekliye bildirilecek.


5- Lojmanda oturanlar evi almak istemezse ne olacak?

Öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilecek. 


6- Lojmanı satılanlar ne zaman taşınacak?

Oturduğu lojmanı satılanlara tebligat yapılarak konutu iki ay içerisinde tahliye etmesi istenecek ve konutun tahliyesi sağlanacak.


7- Lojman satışından elde edilen gelir ne olacak?

Lojmanların satışından elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve özel gelir kaydedilecek. Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idarenin yatırım bütçesine öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak.


Özel bütçeli idarelerde bu gelirler muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçelerine gelir olarak kaydedilir. İdareler bu gelirleri öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanır. Diğer kamu idarelerinde ise, elde edilen gelirler kendi mevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve ilgili mevzuatına göre öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Değerlendirme işlemleri sırasında taşınmazlar için yapılan masraflar aktarılacak gelirlerden düşülür.


8- Lojman satışı uygulaması ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba Tasarı'nın görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlandıktan sonra TBMM'ye sunulacak. TBMM'nin onayının ardından ise Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Son onayın ardından kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihi yayım tarihinden farklı bir tarih ise, bu tarih de yine kanun içerisinde belirtilecek.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com