Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

9 soruda TOKİ taksit ödemeleri!

Toplu Konut İdaresi'nde konut satış sonrası işlemleri Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülüyor...


Toplu Konut İdaresi'nde konut satış sonrası işlemleri Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülüyor. Sistemde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda temerküz şubesine müracaat ederek bilgiler güncellenebiliyor.


Artış endeksleri ile ilgili olarak; Uygulamalarımızda esas alınan oranlar, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla İdaremizce hesaplanmamakta olup, ilgili ve yetkili Kurumlar olan Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı)’ndan talep edilmekte, yazılı olarak temin edilen oranlar hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde kullanılıyor.


İdarenin üretmiş olduğu ve kredilendirmek yoluyla karşılıklı imza altına alınan "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" karşılığında satışa sunduğu gayrimenkullerden İdaremizle borç ilişiği kalmayan ve kat mülkiyeti tesis edilmiş (Tapuları bankaya gönderilen) gayrimenkul ALICI'larının (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) tapu tescil işlemleri için bir an önce banka şubesine başvurmaları ve adlarına tapu tescil işlemlerinin yapılmasını mağduriyet olmaması açısından önem taşıyor.


1- Konutumun borcunu ödemeye devam ettiğim halde bakiye borcum neden azalmıyor?

Her 6 ayda bir sözleşmenizde belirtilen endeks oranındaki artışlar toplam borcunuza yansıtılmaktadır. Toplamda ödenen tutar da bu nispette değişmektedir.


2- Konutumun geri ödemelerini geciktirdim. Süre verilirse borcumu ödeyeceğim?

Süre verme yetkimiz bulunmamakta olup, gecikme halinde ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi ile beraber ödenmesi gerekmektedir.


3- Konutumun geri ödemelerini geciktirirsem sıkıntı yaşar mıyım?

İki taksit ve üzerinde ödeme yapmayan konut alıcılarına iki adet ihtarname gönderilir, 30 günlük süre dolduktan sonra Banka aracılığıyla İdaremize tüm dosyaların gönderilmesiyle beraber yasal işlem süreci başlatılır. Dava sonuçlanınca tahliye işlemi gerçekleştirilir.


4- Ara ödeme yaparak konut taksit tutarlarımı düşürme imkanı var mıdır?

Ocak ve Temmuz aylarında ara ödeme yapılabilmektedir.


5- Borcumu tamamen kapatabilir miyim?

Kalan borç bakiyesinin tamamını ödeyerek borcunuzu kapatabilirsiniz.


6- İndirim kampanyası yapılacak mı? / İndirim kampanyası ne zaman yapılacak? / İndirim kampanyasında indirim oranı nedir?


İdarenin sürdürmekte olduğu faaliyetleri kapsamında, nakit planlaması doğrultusunda idarenin kaynak ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, daha önceki indirim kampanyalarına çeşitli nedenlerle dahil olamayan konut alıcılarının idaremize iletilen talepleri de göz önünde bulundurularak, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyaları düzenlenmektedir.


İdaremizce kampanya uygulanmasına karar verilmesi halinde www.toki.gov.tr sayfamızdan ve basın aracılığıyla kampanya koşulları hakkında duyuru yapılmaktadır.


7- Ödemelerimi yapamıyorum/zorlanıyorum. Taksit ödemelerini dondurabilir miyim/durdurabilir miyim? - Taksit sayısını artırabilir miyim?


İdaremiz konut satışlarında taksit dondurma, erteleme veya taksit artırma gibi bir uygulama bulunmamaktadır.


8- Konutumu iade etmek için başvurduğumda alacağımı neden kısa sürede alamıyorum?

Konutunuzun fesih/iade işlemi sırasında İdaremizle imzalamış olduğunuz Gayrimenkul Satış Sözleşmesi fesih edileceği için İdaremiz talimatıyla Müşavir firmalarca hazırlanan tespit tutanakları beklenmektedir. Tutanakların İdaremize ulaşmasının ardından ödemeler yapılmaktadır.


9- Konut sahibi vefat etti, mirasçılar ödemelere devam edebilir mi, nasıl bir işlem yapılması gerekir?


Mirasçılar, veraset ilamı çıkarttıktan sonra  hep birlikte Bankaya başvurarak ödemelere devam edebilirler veya haklarından feragat eden mirasçılar varsa onlardan alınacak Feragatname ile diğer mirasçılar ödemelere devam edip hak sahibi olabilirler.