Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ada

Parseller topluluğuna ada denir. Ada numaraları 101'den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler.Ada nedir?


Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101'den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler.

Ada

İmar Adası nedir?


İmar planında yer alan esaslara göre meydana gelen adalara imar adası denir.


Kadastro Adası nedir?


Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.