Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Adalar

İstanbul’un Marmara Denizi’nde Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazadası, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası’ndan oluşan ada takımıdır. İnanlar İnşaat, Büyükada’da Terrace Lido projesini hayata geçirmektedir.AdalarAdalar nerededir?Adalar, İstanbul’un Marmara Denizi açıklarında Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazadası, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası’ndan oluşan ada takımıdır. 


Adalar, Prens Adaları olarak bilinir; Kabataş, Kadıköy ve Bostancı’dan deniz otobüsü, vapur ve deniz motorlarıyla ulaşım sağlanır. Adalar’ın tarihçesi nedir?Adalar Belediyesi’nin resmi internet sitesinde Adalar’ın tarihi şöyle anlatılıyor; 


İstanbul adaları tarih boyunca pek çok isme sahip olmuştur.Bunlar; Evliya adaları Kesiş adaları- Ruh adaları- Cin adaları-Halka adaları, Prens adaları-Kızıl adalar gibi. Bunların en yaygın ve dünyaca tanınan PRENS ADALARI dır. Nedeni de Roma devrinden, Bizans devrinin sonrasına kadar asillerin, prenslerin, hatta kraliçelerin adalara sürgün edilerek buralarda çeşitli işkence görerek öldürülmeleridir. Heybeliada nen en yaygın isimleri Dimoniso, Khalky, Halkitis ve Halki dır. Halk arasında en çok kullanılan HALKİ olmuştur. Çam limanındaki bakır madeni ilk defa Demoniso isimli bir vatandaş çalıştırdığı için adaya bu isim konulmuş, İsa'dan önce 4. yy. kadar işletildiği ve o zamanlar bakır en kıymetli madenler-den birisi olduğu ve içinden altın çıktığı için uzun süre heybeli adanın ismi Demoniso olarak kalmıştır.Yunanca Halkos bakır demektir ve HALKİ sözcüğü de Halkos'dan gelmektedir. Eskiden cevher denizin içinden çıkartılırmış tır, Çam Limanı da bu nedenle kazıla kazıla ay biçimini almış. Bakırdan altını yıran da Konstantin isimli bir patrik olmuştur. Adalarda bol miktarda demir madeni vardır ada topraklarının kırmızı olması da bu nedenledir. En çok demir madeni çıkan yer Büyükada'nın doğusundaki yerdir buraya bu nedenle MADEN denilir.


Büyükada: Adaların en büyüğü ve adalar ilçesinin merkezi konumundadır.Trajedilerle dolu,ilgi çekici tarihi vardır.Birçok Bizans imparator ve imparatoriçelerinin sürgün yeri oluşuyla ünlüdür.


Tarihte MEGALE, PRİNKİPOS, DEMONİSSİA, PRİNKEPO, KIZILADA, PRENS ADASI olarak isimleri geçmiştir. Büyükada'nın kimisi ayakta kalmış kimisi de tümüyle harap olmuş ve günümüze ancak önemsiz kalıntı ve izleri ulaşabilmiş tarihi yapıların hemen hemen hepsi dini yapılardır.Bu yapılar içerisinde manastırlar önemli yer tutmaktadır.En ünlüsü KADINLAR MANASTIRI(Aya irini)'dır. Maden mahallesinin yayıldığı alanlarda kurulmuş bu manastır tümüyle yıkılmış günümüze ancak bazı izleri ulaşabilmiştir. Adadaki diğer üç manastır şunlardır. Karacabey koyunda AYİOS NİKOLAOS manastırı adanın ortasındaki tepede yer alan HİRİSTOS manastırı ve yüce tepedeki AYİOS YEORİOS(Aya yorgi) manastırlarıdır. Adada ki kimi manastır kilisesi olan 9 Rum Ortodoks kiliselerinin adları şöyledir: AYİOS YEORİOS, AYİOS, HARALAMBOS, AYİA VHALERNA, AYİİ APUSTOLİ ve AYİİ PANAİA. Adada bu kiliseler dışında ayrıca bir ermeni ve bir Latin Katolik kilisesi,bir sinagog ve bir Rum yetimhanesi bulunmaktadır. Adada ki dört tarihi ayazma ise şunlardır: AYİOS KONSTANTİNOS, AYİA FOTİNİ, AYİA PARASKEVİ ve AYİOS YEORİOS olarak geçmektedir. Büyükada'nın günümüze hiç bir izi ulaşamayan diğer tarihi yapılar arasında Bizans döneminde inşa edilen üç kale(Pirgos), Hapishane, Liman, Karye köyü önemlidir.


Adanın tarihinde adı geçen ünlülerin sayısı bir hayli kabarıktır. Bu ünlüler arasında İmparatoriçe İRİNİ, Prenses EUPHROSİNA, İmparatoriçe ZEO, BALTAOĞLU SÜLEYMAN bey ve KEÇİZADE FUAT Paşa Büyükada tarihine damgasını vurmuş ünlü simalardır. Adaların en eski ikinci camisi Büyükadadadır. Tepeköy yamacındaki HAMİDİYE CAMİİ 2.Abdulhamid'in buyruğuyla 1895 yılında inşa edilmiştir. Kuzey-Güney doğrultusunda uzanan Büyükada coğrafi yapı bakımından bir boyun ile ayrılmış iki tepe görünümündedir. Güney'de yükselen YÜCE TEPE(Ayios Yeorios),kuzey'de yükselen İSA TEPESİ(Hristos)'dur.Adanın diğer iki önemli tepesi NEVRUZ(Tepeköy) ile AVCI TEPESİ'dir.


Heybeliada: Rıhtımın arkasındaki düzlük adanın ilk yerleşim bölgesidir. Eskiden rıhtım yoktu çakıllı sahil vardı. Bazı yapılar deniz üstündeydi. Mendireğe yakın bölgede deniz hamamları vardı. Sahilden içerlere doğru gidince, tek katlı iki katlı ahşap evlerden oluşan bir köy gelirdi. Burada genellikle balıkçılar otururdu. Kilisede şimdiki yerindeydi fakat önü denizdi. Küçük köy zamanla gelişti, yukarıda camiinin bulunduğu yere kadar uzandı. Caminin olduğu yerden plaja kadar uzanan yöreye "AMBELA" üzüm bağları denilirdi.


Antik devirlerde burada bakır madeni işleten DİMONİSİON'un adına atfen ve rumca bakır anlamına gelen "Halkos" bozma olarak HALKİ diye anılırmış. Antik dönemlerde işletilen maden ocağı Çam Limanında idi ve ada bakır kadar zengin demir de ihtiva etmekteydi. Manastırlar ve kiliseler bakımından zengin olan ada Heybeliada dır Tarihçiler manastırların ilk inşa tarihleri üzerine iki fikri ileri sürerler. Birincisine göre yapıların kuruluşu 9.yy öncesine, diğerine göre ise 9.yy sonralarına doğrudur. Bu ikincisini ileri sürenler yapıları ikonoklazma döneminin ünlü patriklerinden FOTİOSUN kurduğunu söylerler. Fotios ilk kez 857-867,ikinci kez 878-886yılları arasında patriklik yapmıştır. 860 yılında adaları yağmalayan Rus kazak korsanlarının AY TRİADA' yı yağmaladıkları bilindiğine göre Fotios manastırı ilk patriklik döneminde yaptırılmıştır.Rus kazakların yağmalamasından sonra onarılan ve adeta inşa edilen manastırda Patrik İOSİF tarafından kütüphane kurulmuştur. Manastırı canlandırmak için buraya keşişler yerleşmiş deri üzerine el yazmalarıyla kütüphaneyi zenginleştirmişlerdir.Manuel Kommenin 1158 yıllarında kaleme aldığı listede adı geçen manastır AYA TRİA'dır.Bu yıllardan İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar manastırlar hakkında pek fazla şeyler yazılmamıştır. Bu manastır sağır keşiş tarafından 1772 yılında onarılmış 1831 yılında ise yanmıştır. Yangında büyük hasar olmuş ve İstanbul Patriği 4.GERMANOS tarafından eskiden daha görkemli olarak inşa ettirerek 1844 yılında Ortodoks din adamı yetiştirmek üzere öğretime açılmıştır. 1894 yılındaki depremde yıkılan bu bina İstanbullu zengin Rumların, Rus, Yunan ve Sırp kiliselerinin yardımlarıyla yeniden inşa edilmiştir. Bugün Papaz okulu dediğimiz üç katlı kagir bina budur ve mimarı Fotiyadis'tir. Okulun Ortodoks dünyasındaki önemli bir yeri olup, bu okulu bitirenler dünya'nın her bir tarafına yayılıp, Ortodoks kiliselerinin başına geçmişlerdir. MERYEM ANA kilisesi 1341 yılında 5.İoannes Palaiologostarafından yaptırılmış, 1624 yılında rus korsanları tarafından yağmalanmıştır. 1672 yılında kilise hariç etrafındakiler tamamen yanmış 1797 yeniden restore edilmiştir TERKİ DÜNYA MANASTIRI ve Arseniyos kilisesi 1868'de Hristos manastırından yetişmiş bir Papaz tarafından yapıldığı bilinmektedir. 1894 depreminden sonra yeniden yapılan ahşap bir yapıdır. Hz.Meryem, Aya Sypridon, Hz. İbrahim'in ikonaları bu kilisede bulunmaktadır.


AYA YORGİ Uçurum manastırı 1758 yılında Patrik 3.İonikios Karacas tarafından inşa edilmiştir. Uçurumun dibinde deniz kenarından kaya içinden çıkan suyu vardır. İonikos Karacas 1793 yılına kadar Heybelide bu manastırda oturmuş, vefatından sonrada kendisini bu bahçeye gömdürmüştür.


AYA NİKOLA KİLİSESİ Bu kilise pek eski olmayıp,burada mevcut olan ve inşa tarihi bilinmeyen kilisenin yerine yapılmıştır. Bu kilise o zamanın ilk yerleşim bölgesinin etrafındaymış. Bu kilisede İsa'nın 12 havarisinin tasviri vardır. Bunlardan dördü incili yazan azizlerdir.


Burgazadası: Adanın tarihinde Patrik METEDİOS'un burada geçirdiği zindan yaşamı büyük önem taşır. Burgazadası'nın tarihinde adı geçen diğer önemli ünlüler şunlardır:Büyük İskender'in meşhur generali Antigonos ve oğlu Demetrius Poliorcete, İmparator Makedon Vasil, İmparator Papa 2.Mihal(keke Mihail)'dir. Burgazada'sıda tarihte diğer adalar gibi çeşitli adlarla anılmıştır.ANTİGONİ, PANORMUN, CASTRUM, PANARMOS, PİRGES, EREBİNTUSİBURGAZLU bilinen eski adlarıdır. Burgazın kimisi ayakta kalmış kimisi yıkılmış tarihi yapıtların hemen hemen hepsi tamamen dini yapılardır. Hristos manastırı, Ayios Yeorios manastırı, Aya yani kilisesi Hristos manastırı, Avusturya Saint Georges hastahanesi, Ayios Loanis ayazması gibi. Adanın tek camisi olan Burgazadası Camii İstanbul'un fethinin 500.yıl dönümünde 1953'te inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır. Burgazadası çağımızdaki ününü SAİT FAİK ABASIYANIK'a borçludur. Bu sanatçı adanın simgesi durumuna gelmiştir. Oturduğu ev müze olarak düzenlenmiş,ayrıca adanın iskele çıkışında denizden kazanılmış meydana bu kişinin adı verilmiştir. Burgazadası'nın rağbet gören gezinti yerleri kıyı boyunca uzanan Gezinti caddesi, İsa tepesi, Medeni bey burnu, Çamoka cennet yolu, Barbaros mevkii, Kalpazankaya, Çamlık ve çiçek bahçeleri adanın diğer görülecek yerleridir.


Kınalıada: Bu adada diğerleri gibi manastır adasıdır.Imparatorlarin,imparatoriçelerin sürgün yeri olmuştur. 1071 Malazgirt savaşında Selçuklu sultani Alpaslan'a tutsak düsen Romanos Diagonos,Istanbul'a dönünce tahtan indirilerek,adadaki yukarı manastıra kapatılmış ve ömrünün sonuna kadar burada kalmıştır. Kınalıada tarihinde adı geçen diğer ünlü kişiler şunlardır:İmparator 5.Leon,Imparator 1.Mikael Rhangabe,Imparator 1.Romen Lekapiros ve General Vartanios. Kınalıada'nın tarihteki eski isimleri PORT,PROTY,AKONI, AKONIDIS olarak geçmektedir.Adanın kimisi ayakta kalmış kimisi yıkılmış, günümüze ancak önemsiz kalıntı ve izleri kalmış tarihi yapıtlar şunlardır:


Aşağı manastır, Vartanios Manastır kilisesi,Panaia,Surp Lusovoriç ermeni kiliseleri, Askitaria kesişhanesi Hristos mezarlığıdır. Romanos Diagenes disinda Kınalıadada yatan diğer ünlü kişiler şunlardır: İparator 5.Leon,İmparator 1.Mikael Rhangabe,Sinyosoğlu. Fazıl Ahmet AYKAÇ Kınalıada'nın simgesi olmuş edebiyatçıdır. Burada modern üslupta inşa edilmiş camisi ünlüdür. Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinin baslangıcı sayılan MALAZGİRT Savaşı aynı zamanda Romanos Diagonesin Kınalıda noktalanan trajik sonun başlangıcıdır. Selçuklu hükümdarı Alpaslana yenik düşen Romanos İmparatorluktan azledilmiş,daha sonra Andronikos tarafindan Tarsus ovasında yakalanarak İstanbul'a getirilmiştir. Getirilirken Kütahya civarında gözleri dağlanarak kör edilip, Kınalıada da kendi yaptırdığı manastıra kapatılmıştır.Adalar’ın nüfusu ne kadardır?Adalar ilçesinin nüfusu, 19. Yüzyıl ortalarından beri artış göstermiştir. 1840 yılında Adalar nüfusu 1816 iken 1865 yılında 6000’e ulaşmıştır. Adalardaki nüfus, değişik zamanlarda yapılan sayımlara göre şöyledir:

YIL KİŞİ SAYISI

1927 11.691

1950 15.405

1960 19.834

1970 17.600

1980 18.232

1990 19.413İlçe, özellikle yaz mevsiminde yoğun bir iç turizm hareketine sahne olmakta bu nedenle de ilçe nüfusu yaz mevsiminde önemli artış göstermektedir. Nüfus yaz mevsiminde, kış mevsimine göre 10 katına yakın artmakta, hafta sonlarındaki artış, bunu da geçmektedir. Evler, daha çok yazlık (ikinci ev) olarak kullanılmaktadır. Yerleşik nüfusun bir bölümü İstanbul’da çalışmakta ve vapurla günübirliğine kente gidip gelmektedir. 1990, 1997 ve 2000 Genel Nüfus Sayımlarına göre Adalar’daki nüfus, çizelgede gösterilmiştir.

MAHALLE ADI 1997 2000 2008 2009 2010

BÜYÜKADA (Sedefadası dahil) 6.418 7.335 6.812 6.978 7.127

HEYBELİADA 5.623 5.529 3.763 3.890 3.921

BURGAZADASI 1.541 1.578 1.203 1.392 1.405

KINALIADA 2.539 3.338 2.294 2.081 1.868

TOPLAM (Kış) 16.171 17.760 14.072 14.341 14.221


2010 yılı ADNKS sonuçlarına göre 14.221 olan nüfus, yaz aylarında Nisan ve Mayıs’tan itibaren artarak, Temmuz-Ağustos aylarında Büyükada 30.000 (Sedefadası dahil), Heybeliada 20.000, Burgazada 7.000 ve Kınalıada 15.000 olmak üzere, toplam 72.000 civarına ulaşmakta, günü birlik ziyaretçilerle ilçe nüfusu 140.000 kişiyi bulmaktadır.Adalar’a ulaşım nasıl sağlanır? Kabataş, Kadıköy ve Bostancı’dan şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri; Bostancı ve Maltepe’den deniz motorlarıyla Adalar’a ulaşım sağlanmaktadır. Adalar belediye başkanı kimdir?   Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu’nun en önemli özelliklerinden biri ülkemizin dört bir yanında kaymakam ve vali yardımcısı olarak görev yapmasının yanı sıra, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve idareci olarak bulunmuş olmasıdır. 1955 yılında Osmaniye’de doğan Dr. Farsakoğlu, ilk ve ortaokulu Osmaniye’de, liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1978 yılında çalışma hayatına başladı. Sırasıyla; Adıyaman Valiliği’nde Kaymakam Adaylığı (1978), Tunceli-Nazımiye, Trabzon-Arsin, Elazığ-Sivrice’de Kaymakam Vekilliği, Malatya-Akçadağ, Konya-Cihanbeyli, Bingöl-Kiğı, Tekirdağ-Muratlı ve İstanbul Adalar’da Kaymakamlık, Elazığ, Muğla ve Yalova’da Vali Yardımcılığı yaptı. Vatani görevini; 1981-1983 yıllarında Eğridir Dağ Komando Okulu’nda, Tunceli ve Elazığ’da Jandarma Komando Asteğmen olarak tamamladı. (1991-1992) Yabancı dil eğitimi ve mesleki araştırmalar yapmak üzere gittiği ABD’de 1 yıl kaldı. 

1996-2001 yıllarında, İstanbul Adalar Kaymakamlığı’ nın ardından Yalova Vali Yardımcısı olarak atanan Dr. Mustafa Farsakoğlu 2006 yılında emekli oldu. 


Emekli olduktan sonra; Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak çalışma hayatına devam eden Dr. Mustafa Farsakoğlu, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 2003 yılında aynı Anabilim dalında doktorasını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.


Dr. Mustafa Farsakoğlu; Kamu Yönetimi, Kriz ve Afet Yönetimi, Liderlik ve Çatışma Yönetimi, Anayasa ve İdare Hukuku, Yerel Yönetimler, e-Devlet Uygulaması, Demokrasi ve İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında lisans ve lisansüstü programlarda dersler, konferanslar, seminerler ve hizmet içi eğitimler verdi. 

Gerek kamu yönetimi alanındaki deneyimleri gerekse eğitimci kimliği ile ülkesine hizmet eden Dr. Mustafa Farsakoğlu; Adalar Belediye Başkanı olarak, Adalar’da birçoğu ilk olan çok sayıda projeye imza attı. Vizyonunu Adalar’ın var olan kaynaklarını korumak ve bunlara yenilerini eklemek yolunda belirleyen Dr. Farsakoğlu; “kültürel koruma” ve “çevresel koruma” konularına özel önem vermektedir. 


Kendisi ayrıca;

Türk İdareciler Derneği Üyesi, Adalar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Kurucusu, Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Europa Nostra Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Çok iyi derecede İngilizce bilen Dr. Mustafa Farsakoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.Adalar Belediyesi iletişim bilgileri nelerdir?T.C. Adalar Belediyesi 

Altınordu Cad. No: 21 Büyükada / İstanbul

Telefon: 0 216 382 3 382    Faks: 0 212 381 76 61

E-Posta: belediye@adalar.bel.tr

Web Adresi: www.adalar.bel.tr/Adalar’da gerçekleştirilen markalı konut projesi hangisidir?Teraslido Büyükada: Ticari birimlerinde satışların sürdüğü Terrace Lido projesinde aynı zamanda kiralama da yapılabiliyor. Nisan 2013 itibariyle projede son olarak kalan 2 ticari birim sahibini bekliyor...


Lokasyon olarak Büyükada'da hayata geçirilen Terrace Lido projesi İnanlar İnşaat tarafından hayata geçirildi. 32 daire ve 25 adet ticari birimin mevcut olduğu İnanlar Teras Lido Evleri ‘nde kalan son konut ve ticari birimlerin satış süreci devam ediyor. Lido Hotel'in yerinde konumlandırılan  projedeki 1+1 daireler 89 ile 100 metrekare, 2+1 konutlar ise 107 ile 130 metrekare arasında değişiyor. 


Terrace Lido projesinde 1+1 konutlar 370 bin dolar ile 450 bin dolar arasında, 2+1 konutlar 420 bin dolar ile 580 bin dolar arasında değişen fiyat aralığına sahip. 


İnanlar İnşaat Terrace Lido 'da 25 adet ticari üniteden kalan 2 tanesinin satış ve kiralama işlemleri sürüyor. Projedeki  228 metrekarelik ünite 1 milyon 700 bin dolara, 317 metrekarelik ünite ise 2 milyon 315 bin dolara satılıyor. Terrace Lido’da yer alan ticari birimler 16 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla kiralamaya sunuluyor. 


Terrace Lido’da tutarın tamamı peşin ödendiği takdirde fiyata indirim uygulanıyor. Aynı zamanda banka kredisi de kullanılabilen Teras Lido Evleri ‘nde teslimler hemen yapılıyor. Projede bisiklet parkı, havuzu, güneşlenme terası, fitness center, sauna gibi olanaklar mevcut durumda.


Telefon: 0216 382 8686

Web Adresi: www.terracelido.comAdalar hangi haberlere konu olmuştur? 


Leo Troçki'nin köşkü müze olacak! (Emlakkulisi.com, Nisan 2013)


Leo Troçki'nin Büyükada'da yer alan köşkü müzeye dönüştürülecek...

Bolşevik ihtilalinin fikri önderlerinden Leo Troçki'nin Büyükada'da yer alan köşkünün ev olması için başvurulmuştu. Ancak, Koruma Kurulu köşkün konut olmasına onay vermedi. Leo Troçki'nin sürgün zamanında 4 yıl yaşadığı köşkü bu yıl içerisinde kamulaştırılarak müze olacak. 


İstanbul Adalar emlak fiyatları 2013! (Emlakkulisi.com, Nisan 2013)


Büyükada, Heybeli, Kınalı, Burgaz... Denizin ortasından İstanbul'a göz kırpan Adalar'da yaşamak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Peki adalarda emlak piyasası ne durumda? İşte sizin için araştırdığımız Adalar emlak fiyatları 2013 sonuçları...


'İstanbul deyince aklıma Adalar gelir' demiş şair. Denizi, yeşili, sakinliği ve daha pek çok güzelliği ile İstanbul'un en özel yerleri arasında olan Adalar'ın birinde yaşamak çoğu insanın hayali. Son dönemlerde emlak piyasasının hareketlendiği Adalar'da özellikle yaz aylarında oturum daha da artıyor. Adalar'dan yazlık kiralamayı düşünenler ya da ev satın alarak yaz – kış oturma planları yapanlar için mevcut emlak fiyatlarını araştırdık. İşte Adalar emlak fiyatları 2013..


Büyükada'da sezonu 6 bin TL'ye yazlık


İstanbul Adaları'nın en büyüğü olan Büyükada, aynı zamanda Adalar'ın en büyük tepesi olan Yücetepe'ye de sahip. Toplam yüzölçümü 5.4 kilometrekare olan Büyükada, en çok rağbetin görüldüğü adalardan biri olarak öne çıkıyor. 

Yaz mevsimini Büyükada'da geçirmek isteyenler, bölgede sezonluk olarak kiralanan daire veya müstakil evlere göz atabilirler. Adada sezonluk olarak kiralanan yazlık ev fiyatlarının 6 bin TL'den başladığını söyleyen Büyükada Globe Emlak'tan Kazım Şener, “Bu rakam 25 bin TL'lere kadar çıkabiliyor” dedi. 


Büyükada satılık evler 


Büyükada'da yalnızca yaz mevsiminde değil, kış mevsiminde de oturmak isteyenler için satılık daire ve müstakil evler de mevcut. Adada satılık daire fiyatlarının 190 bin TL ile 700 bin TL arasında değiştiğini anlatan Şener, “Büyükada satılık müstakil ev fiyatları ise 400 bin TL'den başlıyor, 2 milyon dolarlara kadar çıkıyor. Adanın satılık yalıları ise 1.5 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında seyrediyor” açıklamasını yaptı. 


Büyükada satılık arsalar 


Büyükada'da satılık arsa fiyatlarının, arsanın konumuna göre farklılık gösterdiğini dile getiren Şener, “Bölgenin üst kısımlarında 400 metrekarelik bir arsa 150 bin dolardan alıcı buluyor. Arsa fiyatları kimi yerlerde 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor” değerlendirmesini yaptı. 


Burgazada'da 25 bin dolara kiralık yazlık 


Burgazada ise yuvarlak şekliyle dikkatleri çeken İstanbul Adalar'ından biri. Eni boyu yaklaşık 2 kilometre Burgazada'da yazlık kiralamalar revaçta. Adada yazlık evlerin kira fiyatlarının sezonluk olarak 8 bin TL'den açılış gösterdiğini anlatan Burgazada Sezgün Emlak'tan Kasım Sezgün, “Burgazada'da sezonu 25 bin dolara yazlık ev bulmanız da mümkün” dedi. 


Burgazada satılık evler 


Yaz – kış Burgazada'da yaşamayı tercih edenler için satılık ev fiyatlarını da sorduğumuz Kasım Sezgün, “Adada satılık daire fiyatları 200 bin dolardan başlarken satılık müstakil ev fiyatları ise 700 bin dolardan başlangıç gösteriyor. Müstakil evlerde fiyat 2.5 milyon dolara kadar çıkıyor” dedi. 


Heybeliada'da 150 bin TL'ye satılık ev 


Büyükada'dan sonra İstanbul'un ikinci büyük adası niteliğini taşıyan Heybeliada, şehrin çokça tercih edilen sayfiye yerilerinden biri. Toplamda 4 tepenin olduğu adanın boyu 1200 metre, eni ise 2700 metre. 

Senatoryumu, Bahriyesi ve Ruhban Okulu ile de tanınan Heybeliada'da kiralık yazlıkların sezonluk fiyatı 5 bin TL'den başlıyor. Heybeliada'da satılık daire fiyatları ise 150 bin TL'den başlangıç gösteriyor. 


Kınalıada'da 90 bin TL'ye daire 


İstanbul Adaları'nın en küçüklerinden biri olan Kınalıada ise 1500'e 1000 kilometre büyüklüğüne sahip. Çınar, Teşvikiye ve Manastır Tepesi olmak üzere üç tepesi olan Kınalıada kayalık yapısıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Kınalıada'da 90 bin TL'ye satılık daire bulunabildiği gibi 800 bin dolara yalı dairesi de satın almak mümkün.  Ahmet Arabacı: Büyükada'nın dörtte biri imara açılırsa canlanır! (Emlakkulisi.com, Mart 2013)


Adalar'ın Kaymakamı Ahmet Arabacı: Büyükada'ya karayolu ulaşımı sağlanabilirse Adalar daha yaşanabilir hale gelir. Dörtte biri imara açılırsa daha da canlanır.


Adalar'ın Kaymakamı Ahmet Arabacı projelerini anlattı. Arabacı; Büyükada'ya karayolu ulaşımı sağlanabilirse Adalar daha yaşanabilir hale gelir. Dörtte biri imara açılırsa daha da canlanır. Vapurla Bostancı'dan yarım saat sürüyor oysa arabayla 5 dakikadan daha kısa sürede gidilebilinecek. Diğer adaların birbiriyle bağlantısı olduğu zaman daha tutarlı olur diye düşünüyorum, dedi. 


Eski Rum Yetimhanesi çevre enstitüsü oluyor! (Emlakkulisi.com, Ocak 2013)


Fener Rum Patrikhanesi'nin mülkü olan İstanbul Büyükada'daki Rum Yetimhanesi, çevre enstitüsü olacak...

Ruhban Okulu'nun 42 yıl aradan sonra yeniden açılması gündemdeydi. Fakat Fener Rum Patrikhanesi'nin mülkü olan İstanbul Büyükada'daki yetimhanenin çevre enstitüsü yapılmasına yönelik bir projenin hazırlandığı öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilk gayrimüsim üyesi ve 165 yıllık azınlık vakfının temsilcisi Laki Vingas, kendisininde bu proje içinde olduğunu belirtti. Değer verilmesi gereken bir proje olduğunu savunan Vingas, proje gerçekleşirse dünya çapında bir gelişme olacağını belirtti.


Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları