Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu eş muvafakatnamesi nedir?

Aile konutu şerhi malik olan eşin bazı haklarını kısıtladığı gibi, malik olmayan eşe de bazı haklar tanıyor. Peki, aile konutu eş muvafakatnamesi nedir?


Aile konutu eş muvafakatnamesi nedir?


Ailenin birlikte yaşadığı, acı tatlı günlerini geçirdiği mesken aile konutu oluyor. Bu meskenler üzerinde malik olmayan eş tapu kütüğüne aile konutu şerhi koyabiliyor. 


Bu şerh malik olan eşin bazı haklarını kısıtladığı gibi, malik olmayan eşe de bazı haklar tanıyor.


Kanunen; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebilir. Peki, aile konutu eş muvafakatnamesi nedir?


............... Tapu Müdürlüğü'neEşimin ………………………………. adresinde yer alan aile konutumuzu ........ tarihinde ........... alıcıya satmasında muvafakat ettiğimi beyan ve kabul ederim.


Muvafakat Edenin Adı – Soyadı :

İmzası : :

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com