Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu harcı 2017!

Aile konutu, eşlerin birlikte hayatını devam ettirdiği konut oluyor. Peki, aile konutu şerhi nasıl konur? Aile konutu harcı 2017 ne kadar?


Aile konutu, eşlerin birlikte hayatını devam ettirdiği konut oluyor. Bu konutların tapusuna "Aile konutu" şerhi konulabiliyor. Aile konutu şerhi, eşlere bazı hak ve sorumluluklar veriyor. 


Kanunen aile konutu şerhi olan konutları bir eş diğer eşin izni olmadığı sürece satamıyor. Peki, aile konutu şerhi nasıl konur? Aile konutu harcı 2017 ne kadar?


Aile konutu şerhi, tapu dairesine müracaat edilerek konulabiliyor.  Aile konutu şerhi tapu harcından ve döner sermaye masraflarından muaf tutuluyor. Buna göre tapuya aile konutu şerhi koymak isteyenler herhangi bir bedel ödemiyor.


Aile konutu şerhi için gereken belgeler

1-)Kimlik Belgesi; Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri


2-)İşlemde temsil var ise temsile ilişkin Vekaletname, vasi kararı vb. belge


3-)Fotoğraf 1’er adet 6*4 ebatlarında vesikalık


4-)Konutun aile konutu olduğunu Muhtarlıktan/nüfus müdürlüğünden gösteren belge ve varsa apartman yönetiminden alınmış


5-)Vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da Eşlerin evliliğinin devam ettiğine dair evlilik cüzdanı


6-)Gereken hallerde taşınmazın şerhi talep edilen Birlikte ikamet edildiği ikametgah taşınmaz ile aynı olduğunun Kadastro belgesi ile iddia edilen taşınmaz ile  Müdürlüğünce ya da muhtarlıkça tespit kayıtlı taşınmazının aynı olduğunun edilmesi ve taşınmazın tapudaki cinsi konut olmamasına rağmen bu amaçla kullanıldığının ispatı için.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com