Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu nedir?

Aile konutu kavramı, Medeni Kanun kapsamında yer alıyor. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kararları tek başına alamıyor...


Aile konutu nedir?


Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu olarak ifade ediliyor. 


Sürekli oturulmayan, yazlık olarak kullanılan konutlar, aile konutu kapsamına girmiyor. Aile konutu kavramı, Medeni Kanun kapsamında yer alıyor.


Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebiliyor.


Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebiliyor.


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu oluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com