Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi dilekçe örneği 2018!

Aile konutu şerhi, malik olmayan eş tarafından gerekli belgeler eşliğinde malik eşin rızası ya da mahkeme kararı aranmaksızın bir dilekçeyle konulabiliyor. İşte aile konutu şerhi dilekçe örneği 2018..


Aile konutu şerhi tapuya konuyor. Bu şerh, eşlerden tapu üzerine kayıtlı olanın kural diğer eşe sormadan 3. şahıslara devir ve temlik etmesini engellemek amacı ile konuluyor.


Bu şerhin tapuda olması halinde malik olmayan eşin rızası alınmadan aile konutu devredilemiyor veya aile konutu üzerindeki haklar sınırlanamıyor.


Eşlerin maliki olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar aile konutu olabiliyor. Ancak yazlık, dağ evi, yayla evi gibi dönemsel olarak yaşanılan yerler aile konutu olmuyor.


Aile konutu şerhi, malik olmayan eş tarafından gerekli belgeler eşliğinde malik eşin rızası ya da mahkeme kararı aranmaksızın ve harçsız olarak aile konutu şerhi konulabiliyor. Aile konutu şerhi dilekçe örneği 2018 şu şekilde sıralanıyor:


Aile konutu şerhi dilekçe örneği 2018............. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE


AİLE KONUTU ŞERHİ 


KOYDURMAK İSTEYEN : 

ADRESİ :

KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR : 

1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.


2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

                                              

Ad Soyad         


EK : nüfus kayıt örneği
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com