Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi dilekçesi 2017!

Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim alanı oluyor. İşte aile konutu şerhi dilekçesi 2017..


Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim alanı oluyor.


Tapusuna aile konutu şerhi konulan bir daire hakkında tapu sahibi eş, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça tasarruf kararı veremiyor.


Bu evlerin tapusuna aile konutu şerhi koymak için tapu dairesine gerekli belgeler ve bir dilekçe ile müracaat ediliyor. Aile konutu şerhi dilekçesi 2017 örneği aşağıda yer alıyor:


Aile konutu şerhi için dilekçe örneği 2017


............. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE


AİLE KONUTU ŞERHİ 


KOYDURMAK İSTEYEN : 

ADRESİ :

KONU   : Aile konutu şerhi konulması talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR : 

1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.


2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. 


Saygılarımla.                          

Ad Soyad     Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com