Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi için gerekli belgeler!

Kanun gereğine bir evin tapusuna aile konutu şerhi konması halinde malik olan eşin bazı tasarruf hakları kısıtlanabiliyor. İşte aile konutu şerhi için gerekli belgeler!


Aile konutu şerhi için gerekli belgeler!


Resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu oluyor. Aile konutu ile ilgili yasal esaslar Medeni Kanun kapsamında açıklanıyor.


Kanun gereğine bir evin tapusuna aile konutu şerhi konması halinde malik olan eşin bazı tasarruf hakları kısıtlanabiliyor.


MADDE 194.-

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebilir.


Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.


Aile konutu şerhi için gerekli evrakların başında bir dilekçe ve aile nüfus kaydı örneği geliyor. Bu belgeler tapu müdürlüğüne verilerek tapuya şerh düşülebiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com