Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi şartları!

Medeni Kanun gereğince malik olmayan eş, tapuya aile konutu şerhi koyabiliyor. Peki, aile konutu şerhi şartları nelerdir?


Aile konutu şerhi şartları!


Medeni Kanun gereğince aile konutu olarak tespit edilen ev için eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, kira sözleşmesini feshedemiyor. Ayrıca aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebiliyor. Peki, aile konutu şerhi şartları nelerdir?


Aile konutu şerhi şartları:

- Aile konutu, resmi eşlerin birlikte yaşadığı yer oluyor.


- Eşlerin maliki olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar aile konutu olabiliyor. 


- Yazlık, dağ evi, yayla evi gibi dönemsel olarak yaşanılan yerler aile konutu olmuyor.


Yukarıdaki özelliklere uygun bir taşınmazın tapusuna aile konutu şerhi konulması için malik olmayan eş bir dilekçe ile Tapu Müdürlüğüne müracaat edebiliyor.


............. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE


AİLE KONUTU ŞERHİ 


KOYDURMAK İSTEYEN : 

ADRESİ :

KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR : 

1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.


2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

                                              

Ad Soyad         


EK : nüfus kayıt örneği
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com