Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi satışa engel mi?

Ailenin yaşamını sürdürdüğü konutun tapusuna aile konutu şerhi koyulabiliyor. Peki, tapuya konulan bu aile konutu şerhi satışa engel mi?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Aile konutu şerhi satışa engel mi?


Ailenin yaşamını sürdürdüğü konutun tapusuna aile konutu şerhi koyulabiliyor. Bu şerh malik olan eşin tasarruf hakkına birtakım kısıtlamalar getiriyor.


Malik, eşinin rızası olmadan aile konutunun satışını yapamıyor.


Aile konutu, eşten onay alınmadan satılırsa, bu satış geçersiz oluyor. Satışa onay vermeyen eş, tapu iptal ve tescil davası açabiliyor.


Bu davada yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal ediliyor. Dava örneği şu şekilde;


YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

Esas No:2008/14398

Karar No:2009/20160

Karar Tarihi:19.11.2009


Özet

Eşlerden biri diğer eşin açık rızası olmadıkça aile konutunu devredemez. Bu kurala aykırı işlem yapılırsa rızası alınmayan eş hakimin müdahelesini talep edebilir.


Konutu devralan üçüncü kişinin kazanımının korunması için iyiniyetli olması gerekir. Tarafların aile dostu olan üçüncü kişinin iyiniyetli olduğu kabul edilemez.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi gereğince eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez. Rızayı sağlamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. (TMK md. 194/2)

Dava konusu meskenin aile konutu olduğu, hak sahibi olan kocanın, eşinden habersiz olarak bu taşınmazı 23.06.2006 tarihinde diğer davalı Fatih'e satış suretiyle devrettiği anlaşılmaktadır. 


Yapılan bu işleme davacının açık rızası bulunmadığından, devir geçersizdir. (TMK md. 194/1) Konutu devralan davalı Fatih'in kazanımının korunması için iyiniyetli olması gerekir. (TMK md.1023) Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı Fatih'in tarafların aile dostu olduğu, yapılan işlemin aile konutuyla ilgili ve işlemin tarafı olan davalı Ömer'in evli olduğunu bildiği gerçekleşmiştir. 


Bu durumda davalı Fatih, Türk Medeni Kanunu'nun 1023. maddesinden yararlanamaz. Kanun diğer eşin açık rızasını aradığına göre davacının devir işlemini öğrendikten sonra dava hakkını kullanması da dürüstlük kuralına (TMK md.2) aykırı davranış olarak görülemez. O halde isteğin kabulü gerekirken, reddi doğru bulunmamıştır.


SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 19.11.2009 günü oybirliğiyle karar verilmiştir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com