Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Akfen GYO

İbis, Accor bünyesinde, Akfen ortaklığıyla Türkiye'ye de girmiştir. Akfen GYO, İbis'in Türkiye'de kullandığı binaları hem inşa etmekte hem de ortaklık yapmaktadır.Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akfen GYO), Aksel Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. (“Aksel”)’nin ünvan değişikliğine gitmesi ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülüp yeniden yapılandırılması sonucu oluşmuştur. 


Aksel, ilk olarak 25 Haziran 1997 tarihinde Hamdi Akın ve Yüksel İnşaat A.Ş. ortaklığında  yurtiçi turizm sektöründe yatırım yapmak amacı ile kurulmuş ve ardından Yüksel İnşaat A.Ş.’ nin   hisseleri Akfen Holding tarafından 2006 yılında satın alınmış ve Şirket, Akfen Holding’in bağlı ortaklığı haline gelmiştir. 


Aksel’in yeniden yapılandırılması yönetim kurulunun 25 Nisan 2006 tarihli kararını müteakip SPK’nın 14 Temmuz 2006 tarihinde başvuruya onay vermesi ile sonuçlandırılmış ve bu kapsamda yapılan ünvan ve esas sözleşme değişikliği 31 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 


Kayıtlı sermaye sisteminde yer alan Akfen GYO’nun 138.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tescili 06.10.2010 tarih ve 7663 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış, 23.09.2010 tarih ve 28/840 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde SPK kaydına alınmıştır. 


Türkiye’de hızla büyüyen ‘ekonomik şehir otelciliğine odaklanmış’ ilk ve tek gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Akfen GYO’nun hisseleri  11  Mayıs 2011 tarihinde İMKB’de işlem görmeye başlamıştır. 


Akfen GYO Halka arz ile birlikte 138.000.000 TL olan sermayesi 184.0000.000 TL’ye yükseltilmiştir. 54.117.500TL nominal değerli payla halka arz edilen Akfen GYO’nun hisselerine gelen talep üzerine halka arz büyüklüğü 123.387.900 TL olarak gerçekleşmiştir.


Akfen GYO’nun ana faaliyet konusu, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek,  SPK’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Seri VI, No: 11) 23. ve 25. maddelerinde açıklanan yazılı amaç ve konularında iştigal etmektir.


Akfen GYO’nun ana ortağı Akfen Holding, uluslararası otel zinciri işletmecilerinden biri olan Accor S.A. ile 18.04.2005 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu mutabakat zaptı ile Akfen Holding ve Accor S.A. Türkiye’de öncelikle Ibis ve Novotel markaları altında otel projeleri geliştirmek için işbirliği yaparak güçlerini birleştirmiştir. Daha sonra yapılan tadiller ile Akfen GYO ve Accor S.A.’nın Türkiye’de kurulu iştiraki olan Tamaris Turizm A.Ş.’de söz konusu mutabakat zaptının tarafı haline gelmiştir.


Akfen GYO, kendisini Türkiye ve Rusya’da standartlaştırılmış konaklama tesislerinin bulunmamasını avantaja dönüştürecek şekilde stratejik olarak konumlandırmış olup, bu ülkelerde giderek büyümekte olan şehir otelciliği pazarını hedeflemektedir.Yönetim Kurulu Başkanı, İbrahim Süha GÜÇSAV'dır.


Genel müdür ise inşaat mühendisi Vedat Tural. (Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN.)


WEB SİTESİ:

http://www.akfengyo.com.tr/565.aspx


Akfen GYO