Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Alan ölçüleri nedir?

Günlük hayatımızda çeşitli yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir.Alan ölçüleri temel birimi metrekare’dir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır.

Alan ölçüleri nedir?Alan ölçülerinden verilen sayıyı başka bir birime çevirmek için, bu birimin, ilk birimin katı ya da askatı olup olmadığına bakılır. Çevrilmek istenin birim, çevrilecek birimin askatı ise, virgül o kadar basamak sağa alınır. Katı ise virgül o kadar basamak sola alınır. 


Virgül iki basamak sağa alınınca, önceki birim, kendinden bir küçük olan birime çevrilmiş olur. Virgül iki basamak sola alınınca önceki birim, kendinden bir büyük büyük birime çevrilmiş olur. 


Bir metrekare eşittir:


0,000 001 kilometrekare (km2)


10000 santimetrekare (cm2)


0,000 1 hektar (ha)


0,01 ar (a)Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür.


Bir metrekareden daha küçük yüzeyler, metrekarenin askatları ile ölçülendirilir. Metrekarenin askatları, bir metrekarenin 100, 10.000, 1.000.000 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir.


1. Desimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 dm olan karenin alanına, 1 desimetrekare denir.


2. Santimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 cm olan karenin alanına, 1 santimetrekare denir.Bir desimetrekarenin yüz defa küçüğüdür.


Bir desimetrekarenin içinde ise, 100 santimetrekare vardır.


3. Milimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 mm olan karenin alanına, 1 milimetrekare denir.Bir santimetrekarenin yüz defa küçüğüdür.


Bir santimetrekarenin içinde 100 milimetrekare vardır. Bir desimetrekarede 10.000, bir metrekarede 1.000.000 milimetrekare vardır.


Metrekarenin Katları 


1. Dekametrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 dam olan karenin alanına, 1 dekametrekare denir.1 metrakarenin 100 kat büyüğüdür.


2. Hektometrekare: Bir kenarı 100 metre olan bir karenin alanına 1 hektometrekare denir. Bir hektometrekare içinde 100 dekametrekare, 10.000 metrekare vardır.


3. Kilometrekare : Bir kenarı 1.000 metre olan bir karenin alanına kilometrekare denir. Bir kilometrekare içinde 100 hektometrekare, 10.000 dekametrekare, 1.000.000 metrekare vardır.


ARAZİ ÖLÇÜLERİ


Bağ, bahçe, tarla gibi yerler arazi ölçüleri ile ölçülür. Arazi ölçüleri ar, dekar ve hektardır.


Ar : Metrekarenin 100 katı olan ölçü birimidir. “a” sembolüyle gösterilir. 1 ar, 1 dekametrekarelik bir alana eşittir.


Dekar : Metrekarenin 1000 katı olan ölçü birimidir. “daa” sembolüyle gösterilir.Yaklaşık olarak 1 dekara 1 dönüm denir.


Hektar : Metrekarenin 10 000 katı olan ölçü birimidir. “ha” sembolüyle gösterilir.

Arazi ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür.


Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her basamak inişte 10 ile çarpılır.


Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her basamak çıkışta 10 a bölünür.