Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Altensis – Yeşil Bina Danışmanlığı

Türkiye’nin yeşil binalar, sürdürülebilirlik yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında hizmet veren ilk firması. Altensis, Berkay Somali ve Emre Ilıcalı tarafından Haziran 2008'de kuruldu. Altensis ayrıca LEED Eğitimi kursları da düzenlemektedir.Altensis – Yeşil Bina Danışmanlığı

AltensisAltensis hangi alanlarda hizmet veriyor?


Sürdürülebilirlik Yönetimi: Kişi veya kurumların, işlevlerini kaliteden ödün vermeden, çevreye daha saygılı bir biçimde yürütmeleri için gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını içerir.


Altensis Türkiye’nin bu kapsamda hizmet veren ilk sürdürülebilirlik yönetimi şirketidir.


Altensis’in verdiği hizmetler özetle  şunlardır:


Çevre Dostu Yeşil Binalar


LEED Sertifikası Hizmetleri :  Altensis bünyesindeki uluslararası tecrübeye sahip LEED AP’ler (LEED uzmanları) ile yeni ve mevcut binaların LEED değerlendirme sürecinin her yönüyle yönetimi ve bu kapsamda gerekli  mühendislik, koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerini başarıyla yürütür.


BREEAM Sertifikası Hizmetleri:  Altensis yetkili BREEAM denetçileri ile yeni binaların BREEAM sertifikası alması sürecinde denetleme, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunar.


Yeşil Bina Etüdü: Mevcut binaların ne kadar yeşil bina olduğunun; enerji verimliliği, su verimliliği, iç mekan yaşam kalitesi, atık yönetimi, ulaşım imkanları vb. kriterlere göre, uluslararası yeşil bina sertifika sistemleri ve standartları kullanılarak berlirlenmesi hizmetidir.


Sıfır Enerji: Altensis senelik net enerji harcaması “sıfır” olan özel evlerin  tasarımı ve inşaatını  başarıyla gerçekleştirir.


Enerji Verimliliği


Enerji Yönetimi:  Altensis uzmanları binaların enerji tüketimlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve raporlanması, trend analizleri ile verimlilik olanaklarının belirlenmesi gibi konularda detaylı hizmetler sunmaktadır.


Enerji Etüdü / VAP:  Altensis detaylı etüdler ve ölçümler ile binadaki verimsizlik yaratan unsurların tespiti ve bunlara özel verimlilik artıcı projelerin (VAP) oluşturulması, finansmanı ve uygulamasını  gerçekleştirir.


Enerji Modellemesi: Bu kapsamda  yeni binalarda proje aşamasında veya mevcut binalarda renovasyon çalışmaları öncesinde binanın yıllık enerji tüketiminin bilgisayar simülasyonu ile hesaplanır ve projenin bu hesaplara göre optimizasyonu yapılır. Özellikle yeşil bina projelerinin önemli bir unsurudur.


İşletmeye Alma (Commissioning): Bu hizmet kapsamında binanın enerji tüketen veya üreten sistemlerinin tasarıma göre senaryo analizleri ve verimli çalıştıklarının detaylı fonksiyon testleri ile sistematik bir şekilde kontrolü yapılmaktadır.


Enerji Kimlik Belgesi: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (link) gereğince mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenlenmesi Altensis çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilir.


Kurumsal Sürdürülebilirlik


Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlikle, yani çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan stratejisinin hazırlanmasıdır.


Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi: Sürdürülebilirliği avantaj haline çevirebilmek için tüm işletme genelindeki operasyonlara ve tedarik zincirine bakılıp sürdürülebilirliğin üç boyutu ile yani sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan değerlendirilmesi gerekir. Bunun için Altensis performans yönetiminin gereçlerinden olan göstergelerin tanımlanıp çevre ve kalite yönetim sistemlerine entegre edilmesinde yardımcı olur.


Sürdürülebilirlik Raporlaması: Kurumların sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır.


Karbon Yönetimi: Kurumsal düzeyde organizasyonun tüm faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların mevcut durumunun hesaplanıp yani verilerin izlenmesi ve hesaplanmasının ardından işletmelerin iş süreçlerini inceleyip emisyon azaltımı için gerekli önlemlerin ve uygulanmasına yönelik hedefler belirlenmesidir. Önleyerek azaltılamayan da denkleştirilebilir. Altensis işletmelere uluslararası standartlara uygun olarak ‘GoldStandard’ projeleriyle karbon nötrleme/dengelemede de yardımcı olur.


Sürdürülebilirlik Eğitimleri: Altensis sürdürülebilirlik alanında genel sürdürülebilirlik, ürün sürdürülebilirliği, iklim değişikliği, karbon ayakizi, entegre atık yönetimi v.b. konularda genel bilgilendirme eğitimleri olabileceği gibi firmanın ihtiyacına özel eğitimler de hazırlamaktadır.


Ürün Sürdürülebilirliği


EPD-Çevresel Ürün Beyanları: Altensis ISO 14025’e göre, bir ürünün veya servisin çevre performansının ISO 14040 serisi çerçevesinde tanımlanmış parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) methodu ile hesaplanıp değerlendirilmesi, beyanın hazırlanması ve 3.şahıs verifikasyon sürecinin yönetilmesinde destek olur.


LCA-Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: İnovasyon yönetimi ve/veya senaryo modellemesinin (eko-ürün dizaynında) gerçekleştirmesinde ISO 14040 serisini baz alarak ürünün “yaşam döngüsü” boyunca, yani hammaddelerinin doğadan çıkartılıp, nihai atıklarının doğaya döndüğü ana kadar geçirdiği evrelerinin ele alınacağı şekilde üretim ve kullanım faaliyetlerinin çevre üzerindeki toplam etkisinin değerlendirilmesi de Altensis’in sunduğu hizmetlerdendir.


Ürün Karbon Ayakizi: Altensis Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) çalışmasını kurumun ihtiyaçlarına göre istenirse ürünün tüm çevre etkilerini ölçecek şekilde veya sadece karbon emisyonları göz önünde bulundurularak “Ürün karbon Ayakizi” olarak hesaplayabilmektedir. Ürün karbon ayakizi çalışmalarında şu anda taslağı yayınlanmış olan ISO 14067 normunu baz alır. ISO 14067 taslak normu ISO 14040/44 serisine ve ISO 14025’e uyumludur, fakat iklim değişikliği odaklıdır.


Akustik


Akustik Danışmanlığı: Altensis yeni ve mevcut bina projelerinde günümüzde önemli bir yer tutan akustik konularında danışmanlık, projelendirme ve ölçüm hizmetleri sunmaktadır.


Alternatif Enerjiler


Fizibilite: Alternatif enerji teknolojilerinin (rüzgar, güneş, jeotermal, kojenerasyon, vb.) projelere  özel bir şekilde araştırılması, detaylı ve tarafsız fizibilite çalışmalarının yapılması ve öneri raporları hazırlanması gibi hizmetler Altensis tarafından başarıyla sunulmaktadır.


Proje Yönetimi: Altensis alternatif enerji projeleri için piyasa araştırması, ihale dokümanlarının hazırlanması ve uygulama yönetimi gibi hizmetler sunmaktadır.


Mühendislik Yazılımları


Design Builder: Gelişmiş enerji simülasyon programı Design Builder’ın Türkiye satış ve teknik destek hizmetleri Altensis tarafından verilmektedir.


Altensis hangi markalı projelere hizmet verdi? 


Akbatı

Proje Sahibi AKİŞ Gayrimenkul Kapalı Alanı 230.000 m2 Good

Projenin Yeri Esenyurt, İstanbul Sertifika Tipi Breeam 2010 Bespoke

Altensis Hizmetler BREEAM Yönetimi, Enerji Kimlik BelgesiAkasya Acıbadem

Proje Sahibi SAF GYO Kapalı Alanı 500.000 m2 Good

Projenin Yeri Acıbadem, İstanbul Sertifika Tipi Breeam 2010 Bespoke

Altensis Hizmetler BREEAM Yönetimi


Google Turkiye Ofisi

Proje Sahibi Google Kapalı Alanı 1.000 m2 Gold

Projenin Yeri Levent, İstanbul Sertifika Tipi LEED CI

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Migros Alaçatı Mağazası

Proje Sahibi Migros Türk A.Ş. Kapalı Alanı 1.360 m2 Gold

Projenin Yeri İzmir - Alaçatı Sertifika Tipi LEED EB

Altensis Hizmetler Enerji Etüdleri, LEED Danışmanlık


Özyeğin Üniversitesi Kampüsü

Proje Sahibi Özyeğin Üniversitesi Kapalı Alanı 120.000 m2 Gold

Projenin Yeri Çekmeköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC Campus

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Gülnar Evleri

Proje Sahibi Deneyim İnşaat Kapalı Alanı 280 m2 lik 10 adet Villa Tipi Konut Gold

Projenin Yeri Zekeriyaköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED for HOMES

Altensis Hizmetler Enerji Etüdleri, LEED Danışmanlık, LEED Green Rater Denetlemesi


Altensis Ofis

Proje Sahibi Altensis Kapalı Alanı 171 Gold

Projenin Yeri Küçükbakkalköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED CI

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlığı, LEED Danışmanlık


Çelikel Alüminyum

Proje Sahibi Çelikel Kapalı Alanı 23.000 m2 Silver

Projenin Yeri Gebze, Kocaeli Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED DanışmanlıkMigros Maya Bodrum

Proje Sahibi Migros Türk A.Ş. Kapalı Alanı 900 m2 Gold

Projenin Yeri Bodrum, Türkiye Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlığı


Yıldız Holding Merkez Bina

Proje Sahibi Yıldız Holding Kapalı Alanı 15.000 m2 Silver

Projenin Yeri Çamlıca, İstanbul Sertifika Tipi LEED EB

Altensis Hizmetler ASHRAE Enerji Etüdü, LEED Danışmanlık


Tekfen Bomonti Apartmanları

Proje Sahibi Tekfen Emlak Kapalı Alanı 18.000 m2 Gold

Projenin Yeri Bomonti, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Nida Kule Göztepe

Proje Sahibi Tahincioğlu Gayrimenkul Kapalı Alanı 47.500 m2 Gold

Projenin Yeri Göztepe, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Metlife İstanbul Merkez Ofisi

Proje Sahibi Metlife Kapalı Alanı 2.000 m2 Gold

Projenin Yeri Kavacık, İstanbul Sertifika Tipi LEED CI

Altensis Hizmetler Commissioning, LEED Danışmanlık


Tekfen OZ Kağıthane Ofis Binası

Proje Sahibi Tekfen Emlak Kapalı Alanı 55.000 m2 Gold

Projenin Yeri Kağıthane, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S

Altensis Hizmetler Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Olive Plaza

Proje Sahibi Kapital Gayrimenkul Kapalı Alanı 25.000 m2 Gold

Projenin Yeri Maslak, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Kavacık Ticaret Merkezi

Proje Sahibi Cevahir Yapı Kapalı Alanı 27.000 m2 Gold

Projenin Yeri Kavacık, İstanbul Sertifika Tipi LEED-CS 2009 (Altın)

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


İnci Akü Fabrikası

Proje Sahibi İnci Akü Kapalı Alanı 10.000 m2 Good

Projenin Yeri MOSB, Manisa Sertifika Tipi BREEAM Europe 2009 Industrial

Altensis Hizmetler BREEAM Yönetimi


Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Binası

Proje Sahibi Sabancı Üniversitesi Kapalı Alanı 7.000 m2 Gold

Projenin Yeri Tuzla, İstanbul Sertifika Tipi LEED & BREAAM

Altensis Hizmetler Akustik Danışmanlık, Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Schneider Electric ADH Binası

Proje Sahibi Schneider Electric Kapalı Alanı 37.500 m2 Gold

Projenin Yeri Çayırova, Kocaeli Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


BASF Yapı Kimyasalları Laboratuarları

Proje Sahibi BASF Kapalı Alanı 5.000 m2 Platinum

Projenin Yeri Gebze, Kocaeli Sertifika Tipi LEED 2009 NC (Platin)

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Soyak Holding Merkez Ofisi (İlk LEED Sertifikalı “Mevcut Bina”)

Proje Sahibi Soyak Holding Kapalı Alanı 4.000 m2 Silver

Projenin Yeri Mecidiyeköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED-EB 2009 (Gümüş)

Altensis Hizmetler ASHRAE Enerji Etüdü, LEED Danışmanlık


BASF Dilovası Yönetim Binası

Proje Sahibi BASF Kapalı Alanı 2.500 m2 Gold

Projenin Yeri Dilovası, Kocaeli Sertifika Tipi LEED-NC Major Renovations (Altın)

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Güler Plaza

Proje Sahibi Hedef İnşaat Kapalı Alanı 10.000 m2 Very Good

Projenin Yeri Kavacık, İstanbul Sertifika Tipi BREEAM Europe 2009 Offices

Altensis Hizmetler BREEAM Yönetimi


Baylo Suites (İlk LEED Sertifikalı Renovasyon Projesi)

Proje Sahibi Zemin Yatırım Kapalı Alanı 350 m2 Silver

Projenin Yeri Galata, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC Major Renovations (Gümüş)

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Tekfen OZ Levent Ofis Binası (İlk LEED Sertifikalı Ticari Ofis Binası)

Proje Sahibi Tekfen Emlak Kapalı Alanı 16.000 m2 Gold

Projenin Yeri Levent, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S (Altın)

Altensis Hizmetler Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Toyota Plaza Onatça (İlk BREEAM Post-Construction Sertifikalı Proje)

Proje Sahibi Onatça A.Ş. Kapalı Alanı 7.000 m2 Very Good

Projenin Yeri Adana Sertifika Tipi BREEAM Retail

Altensis Hizmetler BREEAM Yönetimi, Enerji Modellemesi


Eser Holding Merkez Ofisi (İlk LEED Platin Sertifikalı Bina)

Proje Sahibi Eser Holding Kapalı Alanı 7.500 m2 Platinum

Projenin Yeri Çankaya, Ankara Sertifika Tipi LEED NC (Platin)

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


THY-Pratt Whitney Uçak Motoru Bakım Merkezi Binası

Proje Sahibi THY Teknik Kapalı Alanı 24.000 m2 Gold

Projenin Yeri Kurtköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED-NC (Altın)

Altensis Hizmetler Commissioning, LEED Danışmanlık


Philips Türkiye Merkez Ofisi

Proje Sahibi Philips Türkiye Kapalı Alanı 2.000 m2 Silver

Projenin Yeri Ümraniye, İstanbul Sertifika Tipi LEED-CI (Gümüş)

Altensis Hizmetler LEED Danışmanlık


Unilever Türkiye Merkez Ofisi (Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı projesi)

Proje Sahibi Unilever Türkiye Kapalı Alanı 10.000 m2 Silver

Projenin Yeri Ümraniye, İstanbul Sertifika Tipi LEED -CI (Gümüş)

Altensis Hizmetler LEED Danışmanlık


Smart Plaza Kavacık

Proje Sahibi NEK Turizm Yatırım A.Ş. Kapalı Alanı 37.000 m2 Good

Projenin Yeri Kavacık, İstanbul Sertifika Tipi BREEAM Europe 2009

Altensis Hizmetler BREEAM Yönetimi


Ağaoğlu Andromeda Plus

Proje Sahibi Ağaoğlu Kapalı Alanı 87.678 m2 Yok

Projenin Yeri Ataşehir, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Ağaoğlu Maslak 1453

Proje Sahibi Ağaoğlu Kapalı Alanı 2.000.000 m2 Yok

Projenin Yeri Maslak, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S, LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Narlife Maltepe

Proje Sahibi Tepe İnşaat Kapalı Alanı 116.671 m2 Yok

Projenin Yeri Maltepe, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Nida Palladium Tower

Proje Sahibi Tahincioğlu Gayrimenkul Kapalı Alanı 70.000 m2 Yok

Projenin Yeri Ataşehir, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S

Altensis Hizmetler Akustik Danışmanlık, Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Nurol Tower

Proje Sahibi Nurol GYO Kapalı Alanı 80.000 m2 Yok

Projenin Yeri Çağlayan, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S

Altensis Hizmetler Akustik Danışmanlık, Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Özdilek Levent

Proje Sahibi Özdilek A.Ş. Kapalı Alanı 320.000 m2 Yok

Projenin Yeri Levent, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Soyak Optimus

Proje Sahibi Soyak Yapı Kapalı Alanı 113.000 Yok

Projenin Yeri Mavişehir, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Soyak Soho

Proje Sahibi Soyak Yapı Kapalı Alanı 13.000 Yok

Projenin Yeri Zincirlikuyu - İstanbul Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


TAO Finans Merkezi

Proje Sahibi TAO Gayrimenkul A.Ş. Kapalı Alanı 75.000 m2 Yok

Projenin Yeri Ataşehir, İstanbul Sertifika Tipi LEED 2009 C&S

Altensis Hizmetler Akustik Danışmanlık, Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


TFF Riva Tesisleri

Proje Sahibi Türkiye Futbol Federasyonu Kapalı Alanı 15.000 m2 Yok

Projenin Yeri Riva, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


THY Teknik Habom Tesisleri

Proje Sahibi THY Teknik Kapalı Alanı 400.000 m2 Yok

Projenin Yeri Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Sertifika Tipi LEED 2009 NC

Altensis Hizmetler Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık


Zorlu Levent Ofis

Proje Sahibi Zorlu Gayrimenkul Kapalı Alanı 122.000 m2 Yok

Projenin Yeri Levent, İstanbul Sertifika Tipi LEED C&S

Altensis Hizmetler Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED DanışmanlıkAltensis hangi konularda haber oldu?


Çevreci konutlar yeni bir iş kolu yarattı  (Star Gazetesi, 21 Ekim 2013)


Yeşil bina sertifikasyon uzmanlığı mimar, mühendis, tasarımcı gibi meslek gruplarına yeni bir kapı açarken, Türkiye'nin yeşil bina uzmanı Altensis firması da 2 Kasım'da başlayan eğitimleriyle uzman adaylarına destek oluyor..

Türkiye’de giderek artan çevrecilik bilinci yeni bir iş kolunun daha doğmasına neden oldu. Yeşil bina sertifikasyon uzmanlığı mimar, mühendis, tasarımcı gibi meslek gruplarına yeni bir kapı açarken, Türkiye'nin yeşil bina uzmanı Altensis firması da 2 Kasım'da başlayan eğitimleriyle uzman adaylarına destek oluyor. Altensis kurucu ortaklarından Berkay Somali, LEDD sertifikasyon sistemlerini hakkıyla bilen uzman sayısının az olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kendilerinin bu alanda eğitim hizmeti sunduklarını söyledi. Somali "Biz hizmet verdiğimiz projeler itibariyle lider firmasıyız" dedi. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi Altensis'le yeşil bina oluyor (Habertürk Gazetesi, 19 Ekim 2013)


2016'da bitirilmesi hedeflenen Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesinde hayata geçirilecek tüm inşaatların yeşil bina olması hedefleniyor. 2008 yılında kurulan ve sürdürülebilirlik yönetimi konusunda danışmanlık veren Altensis firması, İFM'deki tasarımı devam eden tüm projelerde yeşil bina danışmanlığı yapıyor. 


Altensis kurucu ortağı Emre Ilıcalı, İstanbul Finans Merkezi'nin tamamlandığında enerji tüketiminin en az yüzde l'i oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olacağını belirtti. Altensis, Yeşil Bina Sertifikasyon Uzmanlığı için eğitimlere başlıyor! (Emlakkulisi.com, 13 Ekim 2013)


Altensis, Yeşil Bina Sertifikasyon Uzmanlığı için 2 Kasım'da eğitimlere start veriyor. Berkay Somali, "Gayrimenkul pazarı yeşil anlayışa sahip olacak. Bunu profesyonel çizgide yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu...

Altensis giderek yaygınlaşan Yeşil Bina Sertifikasyon Uzmanlığı için 2 Kasım'da eğitimlere başlıyor. Mimar, mühendis, tasarımcı ve üniversite öğrencileri için yeni iş kapısı açacaklarını söyleyen Altensis kurucu ortağı Berkay Somali, "Gayrimenkul pazarı yeşil anlayışa sahip olacak. Bunu profesyonel çizgide yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Altensis iletişim ve ulaşım bilgileri nelerdir?


Altensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Kayışdağı Cad. Barış Sk. No:2 Meriç Plaza Kat:4 D:3 34750 K.Bakkalköy, Ataşehir, İstanbul (Garanti Bankası Küçükbakkalköy Şubesi binası)

T: (0216) 410 61 35

F: (0216) 410 61 53

E-Posta: info@altensis.com

Web: www.altensis.com


Önerilen Bağlantılar : 3. Havalimanı