Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Alüminli çimento

Boksit ile kalkerin beraberce pişirilmesi ile elde edilir. Dayanıklılığı yüksek olduğu için fırınlarda kaplama olarak kullanılır.Çimento nedir?


Çimento; bağlayıcı madde olarak tanımlanır. İçinde bulunan kimyasalların su ile karışması sonucu donarak sertleşmekte ve yapı sektöründe kullanılmaktadır. Çimentonun birçok çeşidi vardır. Bunlar: Tabii Çimentolar-Alüminli Çimentolar-Portland Çimento-Traslı Çimento-Uçucu Küllü Çimento-Cüruf Çimento-Sorel Çimento.


Alüminli çimento nedir?


20.yy’da  Fransız J. Bied tarafından üretilmiştir. 1918 yılında da kullanılmaya başlanan alüminli çimento, kireçtaşı ile boksitin beraber eriyinceye kadar ısıtılmasıyla elde edilmektedir. Bu işlemden geçen çimento sertleşir. Acele yol tamirlerinde ve soğuk iklimlerde çabuk sertleştiği için tercih edilen bir çimento türüdür. Dayanımı yüksek olduğu için fırınlarda kaplama olarak kullanılır.


İngilizcesi aluminous cement’dir. Alüminli çimentoda Al2O3 % 30’dan fazladır.


Alüminli çimento


Kalsiyum alüminatlı çimento nedir?


TS 6271 4.sınıf standardına uygun Kalsiyum Alüminatlı Çimento'nun alümina içeriği %40't Diğer çimento tipleriyle mukayese edildiğinde, erken yüksek dayanım kazanmasının ötesinde, kimyasal aşındırıcılara, diğer aşınmalara, y üksek ısıya ve çarpmaya karşı da son derece dayanıklıdır. Yüksek hidratasyon ısısı ile çok soğuk havalarda bile (-10 C) kullanımına imkan veren ISIDAÇ 40 çimentosunun, 6 saatlik basınç dayanımı ortalama 55 MPa, 28 günlük basınç dayanımı ise 95 MPa'dır.