Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Amortisman oranları 2016!

Amortisman binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesine deniyor. İşte amortisman oranları 2016..


Amortisman binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesine deniyor.


Amortisman bedelleri devlet tarafından belirleniyor. Devlet tarafından belirlenen amortisman oranları her yıl sonunda, bir sonraki yıla ilişkin olarak açıklanıyor. 


Mükelleflerin Maliye Bakanlığınca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesabı yapılıyor.  


Amortisman oranları 2016


Binalar Faydalı Ömür (Yıl)  Normal Amortisman Oranı

Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar  

Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02


Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 0,0303


Ahşap, kerpiç 20 0,05


Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 0,0666


Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 0,1


Galip malzemesi cam olan binalar (depo ve tesisler) ve benzerleri 15 0,0666


Sarnıç ve benzerleri 50 0,02


Tanklar  

İspirto ve benzeri tanklar 15 0,0666


Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 0,1


Diğer tanklar 15 0,0666


Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar  

Beton, kargir, demir, çelik 40 0,025


Yarı kargir 25 0,04


Ahşap 15 0,0666


Kerpiç 10 0,1


Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 0,1


Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar 4 0,25


Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 0,02


İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 0,02Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com