Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ana kiriş

Yüklerini başka kirişlere değil de doğrudan doğruya kolonlara ya da taşıyıcı duvarlara aktaran kirişe denir.Ana kiriş nedir?


Kiriş, yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçasına denir.

Ana kiriş, döşemelerden veya ikincil kirişlerden aldığı yükleri başka kirişlere değil de doğrudan doğruya kolonlara ya da taşıyıcı duvarlara aktarır.


Ana kiriş özellikleri nedir?


-Asmolen döşemelerde, döşeme yükleri dişleri taşıyan ana kirişlere aktarılır.

-Ana kirişler, taşımayanlara nazaran deprem anında daha fazla zorlanırlar.

-Ana kiriş yükseklikleri genelde tavandaki kiriş sarkmasını önlemek amacıyla diş yüksekliğinde yapılır.


Planda Asmolen Döşeme Ana Kirişlerin Çizimi nasıl olur?


Ana kiriş