Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Anadolu yakası

İstanbul’un Asya kıtasında kalan bölümüdür. 14 ilçesi vardır. İstanbul nüfusunun 1/3'ü burada yaşamaktadır.Anadolu yakası

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Ataşehir'den genel görünüm.

Anadolu yakası ne demektir?


İstanbul’un Anadolu yakası, kent sakinlerince ‘Asya Yakası’ diye de tanımlanır. İş ve yerleşim Avrupa yakasında daha çok olduğu için halk arasında ‘karşı’ şeklinde nitelenir.  Anadolu yakası, İstanbul’un Asya kıtasında kalan bölümüdür. Anadolu yakasına ulaşım nasıl sağlanır?İstanbul’un Avrupa yakasından Anadolu yakasına denizden Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne bağlı vapurlar, feribotlar ve özel işletmelerin tekneleri; karayoluyla ise Boğaziçi Köprüsü ve ‘ikinci köprü’ diye de adlandırılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanılır. İstanbul’un iki yakasını bir araya getirmek için İstanbul Boğazı’na üçüncü köprü yapılması için çalışmalar devam etmektedir. Anadolu yakasının genel özellikleri nelerdir?Kuzey sahilinde Şile ve kuzeydoğusunda Beykoz, güney sahilinde ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy bulunmaktadır. Boğazda bulunan iki ilçe Üsküdar ve Beykoz olup, iç ilçeler ise Sultanbeyli, Ümraniye ve yeni ilçe statüsüne kavuşmuş olan Sancaktepe, Ataşehir ve Çekmeköy'dür. 1973'e kadar pek canlılığı olmayan Anadolu Yakasi, Boğaziçi Köprüsü'nün yapımından sonra iyice hareketlenmeye başlamıştır. İstanbul nüfusunun 1/3'ü burada yaşamaktadır. Avrupa Yakasına göre, daha yeşildir ve trafik daha az yoğundur.


İstanbul’un Anadolu yakasındaki ilçeleri hangileri? O ilçelerde yerleşim ne zamandan itibaren başlamıştır?


İşte Anadolu yakasındaki 14 ilçenin kuruluş hikayesi;


Adalar: Bizans tarihçileri Adalar’daki manastırlardan ancak 8.yy dan itibaren söz etmeye başlarlar. İstanbul’un fethinden yaklaşık bir buçuk ay önce, Fatih Sultan Mehmet’in kenti kuşatması sırasında, 17 Nisan 1453’de Baltaoğlu Süleyman Bey, Adaları ele geçirdi. Adalar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. Yüzyıl ortalarına kadar kendi haline terk edilmiş, 1839 Tanzimat Fermanı ile yabancılara mülk edinme olanağı tanıyan yasal düzenleme sonunda hızla gelişme sürecine girmiştir. İlk kez Fransızlar Adaları sayfiye yeri olarak seçmişler, Türklerin yerleşmesi daha sonra gerçekleşmiştir. Adalar’ın giderek önem kazanmasına neden olan bir diğer gelişme, Adalar’la İstanbul ve Kadıköy arasında 1846’dan itibaren düzenli vapur seferlerinin başlatılması olmuştur. İstanbul’un zenginleri, azınlıklar ve yabancı uyruklular bu gelişme sürecinde Adaları bir sayfiye yeri haline getirmişlerdir. Bu gelişme sonunda İstanbul’da kurulan ilk üç belediye dairesinden biri, Yedinci Daire diye anılan Adalar Belediyesi olmuştur. ( 1861 ) 


Adalar’daki önemli binalar şunlardır; 


Büyükada; Kaymakamlık Binası (Hacapulos Köşkü), Rum Yetimhanesi (Prinkipo Palas), Anadolu Kulübü Binası, İkiz Yapılar (Cactelli Evleri), Splendit Oteli, Güntekin Köşkü, Con Paşa Köşkü (John Avrimidis’in Evi), Aya Yorgi Manastırı, Agopyan Köşkü, (Çankaya Oteli )


Heybeliada; Deniz Lisesi Hazırlık Bölümü, Deniz Lisesi, Halki Palas Otel, Özel Rum Erkek Lisesi, (Eski Ruhban Okulu), Gürpınar Köşkü, İnönü Evi (Mavromatis Köşkü), Ahmet Rasim Evi,

Burgazadası; Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Güvenç Evi (Öğretmen Evi),


Kınalıada; Taşçıyan Yalısı, Nedüryan Evi


Ataşehir: 5747 Sayılı, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6 Mart 2008’de T.B.M. Meclisinde kabul edildi ve 22.03.2008 Tarih ve 26824 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun “İlçe Kurulması” başlığı altındaki 1.Maddesinin 18. bendinde Ataşehir İlçesi “Ekli (16) sayılı listede adları yazılı Mahalleler ile Mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Ataşehir İlçesi kurulmuştur.” Şeklinde tanımlanmıştır. İlçenin yüzölçümü 26 km.dir. İlçe,17 Mahalleden oluşmaktadır.


Cumhuriyet Döneminin ilk önemli yerleşim yeri ise, Küçükbakkalköy Mahallesidir. Bu günde ilçenin en büyük Mahallelerinden biri olup ticari hayatın en yaygın yaşandığı yerleşim yerlerinden biridir.


İlçenin en önemli tarihi ve coğrafi dokusunu teşkil eden Kayışdağı Mahallesi adını, 438 metre yüksekliğinde ve İstanbul’un en yüksek 3.noktası olan Kayışdağı tepesinden alır. Anadolu yakasının birçok yerleşim yerine değişik dönemlerde su dağıtımı Kayışdağından yapılmıştır. Halen ilçenin değişik yerlerinde halkın su temin ettiği, çeşmelerin suyu da Kayışdağından gelmektedir. Kayışdağı Mahallesinde bulunan Yeditepe Üniversitesi ve İ.B.B.sine bağlı Darülaceze mahallenin çehresini olumlu yönde etkilemiştir.


İlçeye ismini veren Ataşehir yerleşim alanı ise 1990’lı yıllardan itibaren TOKİ’nin öncülüğünde gerçekleştirilen konut ve iş merkezleri yapılaşması ise çağdaş şehirciliğin bütün özelliklerini taşımaktadır. Başta güvenlik olmak üzere her türlü ihtiyacın rahatça karşılanabildiği siteler şeklindeki yapılaşma halen cazibesini arttırarak devam ettirmektedir. Bu yapılaşma ilçenin, daha az gelişmiş bölümleri içinde kentsel dönüşüm projeleri ile örnek oluşturma özelliğine sahiptir.

İlçe 25 kilometrekare yüzölçümüne sahip olup, İstanbul’un geneli gibi kısmi engebeli bir konuma sahiptir. D100 karayolu, E80 ve 02 otoyol ve çevre yolu arasında kalan ilçe özellikle şehirlerarası ulaşım yönünden büyük avantajlara sahiptir. Güneybatısında Kadıköy, güney ve güneydoğusunda Maltepe, batısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye ve doğusunda Sancaktepe İlçeleri ile mülki sınırları itibari ile komşudur.


Beykoz: Beykoz’un tarihi gelişimi M.Ö. 700’lü yıllara dayandırılıyor. Beykoz İstanbul’un fethinden çok önce 1402 yıllarında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılıyor. Bundan sonra Amikos olan adı Beykoz’a dönüştürülüyor. Kocaeli Beyleri’nin ikametgahına ayrılan Beykoz; “bey” hecesini bu yöneticilerden, “koz” hecesini de Farsça’da köy anlamına gelen “Koz” kelimesinden almıştır. 


Çekmeköy: İstanbul ili sınırları içerisinde Anadolu Yakası’nda, doğusunda Beykoz, batısında Sancaktepe, güneyinde Şile, kuzeybatısında Ümraniye, güneybatısında Ömerli Baraj Gölünü birlikte paylaştığı Pendik İlçeleriyle komşudur. İlçe 13.052.50 hektar yüzölçüme sahiptir.


Ümraniye İlçesi sınırlarına bağılı iken, 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, Alemdağ, Ömerli ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak; toplam 17 mahalleden ve 4 köyden oluşan “Çekmeköy” ismiyle kurulmuştur.


İlçe sınırlarından geçen Şile otobanı ile ulaşımın rahatlığı ve 1997 depremi sonrasında beldenin sağlam coğrafi zemin etüdlerinin tespiti, düzenli gelişme ve planlı yapılaşma politikaları neticesinde gözde bir yerleşim yeri niteliği kazanmıştır. 


Kadıköy: Kuruluş tarihi olarak M.Ö. 675 yılı kabul edilir. M.Ö. 1000 yılları civarında Fenikeliler tarafından Fikirtepe'de çeşitli kaynaklarda Harhadon adıyla anılan bir ticaret kolonisi oluşturulduğu bilinmektedir. Fikirtepe’ deki ilk yerleşmenin karşısında Moda Burnu ile Yoğurtçu arasında Halkedon (Bakır Ülkesi) adıyla ikinci bir yerleşme daha oluşur. Halkedon (Kalkedon) bu dönemde Apollon Tapınağı ile ün salar. Haydarpaşa Çayırı ise Halkedonlular tarafından at yarışları için kullanılır.


M.Ö. 658'de Sarayburnu'na yerleşerek Bizans şehrinin nüvesini atan Bizans, yörenin güzelliğine hayran kalır ve bu güzel yer dururken karşı tarafta (Kadıköy'de) yerleşen insanları körlükle vasıflandırarak, Kadıköy'ü “Körler Diyarı” olarak adlandırır. Bu sebeple çeşitli kaynaklarda bu adla da anılmıştır.


İstanbul'un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet, Halkedon'u, meşhur Nasrettin Hoca'nın kızının torunu olan ilk İstanbul Kadısı Celalzade Hızır Bey'e verir. Buna izafeten yerleşme adının da Kadıköy olarak değiştiği söylenir. 18. yüzyıl, özellikle Lale Devri boyunca Kadıköy çevresinin mesire yeri olarak öneminin attığı bir dönem olur. Haydarpaşa, Yoğurtçu, Moda ve Kuşdili çayırları ile Uzun Çayır halkın rağbet ettiği gezinti alanlarıdır. 18. yüzyılda o zamana kadar Türklerin ve Rumların yaşadığı Kadıköy'e Ermenilerin de yerleşmeye başladığı görülür.Kadıköy ve çevresi 19. yüzyılın ikinci yarısında kararlı bir gelişme göstermeye başlar. Selimiye Kışlası ve Hardarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapıların inşasıyla asıl gelişmeler başlar. Bu gelişmeleri takip eden diğer iki önemli olgu da şunlardır: Şehir içi vapur işletmeciliği ve Haydarpaşa-İzmit demiryolunun açılması.


1892'de Hasanpaşa Gazhanesi'nin yapılmasıyla havagazına, 1894'te şehir suyuna kavuşan Kadıköy'e 1928'de elektrik gelir. Kadıköy'de kurulan Onuncu Belediye Dairesi'nin ilk başkanı Osman Hamdi Bey olur.

İstanbul'da 1860'lardaki ilk imar operasyonlarından herhangi bir pay elde edemeyen Kadıköy, 1912-1914 arasında Cemil Topuzlu'nun şehreminliği sırasındaki ikinci imar operasyonları döneminde bazı önemli imar operasyonlarına sahne olur. 


Kadıköy, 1869 yılında o zamanlar daha büyük ve önemli bir merkez olan Üsküdar Sancağı'na bağlanmıştır. Uzun süre Üsküdar'a bağlı olan Kadıköy, 23 Mart 1930'da ilçe olur. Bu tarihte Kadıköy'ün Kızıltoprak ve Erenköy olmak üzere iki bucağı vardır.


1938-1949 arasında Vali ve Belediye Başkanı Dr. Lütfi Kırdar'ın giriştiği ve İstanbul'daki üçüncü imar operasyonlarını oluşturan dönemde, Kadıköy'de de projeler gerçekleştirilir. Kadıköy-Üsküdar yolunun Haydapaşa'da demiryoluna rastlayan kesiminde bir köprü yapılması, Bağdat Caddesi'nin Kartal'a kadar asfaltlanması, Kadıköy Halkevi'nin inşası bu dönemin Kadıköy'deki en önemli imar operasyonları olur. 


Kozyatağı'nda bir su deposu inşa edilir. Hasanpaşa'da yer alan Kadıköy Gazhanesi'ni işletmekte olan Havagazı Şirketi, 1945'te İETT bünyesine katılırken, toplu ulaşım alanında tramvayları desteklemek amacıyla 1947'den itibaren otobüs işletmesine de başlanır.Yapımı 1953'te başlayan Haydarpaşa Limanı ilave rıhtım ve depo inşaatları ile 1954'te başlayıp 1957-1958'de biten Haydarpaşa-Pendik çift şeritli yolu (eski E-5, yeni D-100), bu dönemde Kadıköy'de gerçekleşen iki büyük ve önemli projedir.


1990'lı yıllarda II. Çevre Yolu'nun tamamlanarak Kozyatağı bağlantılarının hizmete girmesi, Kozyatağı çevresi ve Söğütlüçeşme'de ofis kullanımlarının oluşturduğu alt merkezlerin belirmesi, Bostancı'dan öteye sahil yolu dolgusu ve yolunun devam ettirilmesi, Moda Burnu'nda yeni bir dolgu alanı oluşturulması ve Bahariye yaya yolu düzenlemesi (1993) bu dönemde Kadıköy fizyolojisini etkileyen yada etkileyebilecek önemli kentsel projeler ve dinamikler olarak ortaya çıkmıştır.


Kartal: Bizans İmparatorluğu döneminde VI. yüzyıl başlarında "Kartalimen" isminde küçük bir balıkçı köyü olarak kuruldu. "Kartal" adını ilk defa sahilde balık avlamak için gelip buraya yerleşen "Kartelli" isminde bir balıkçıdan almıştır. Bizans zamanında, liman önemi taşıyan bu beldeye "Kartalimen" denildiği de bilinmektedir.

Kartal'da ilk vapur iskelesi 1857 yılında inşa edilmiştir. O dönemlerde küçük bir yerleşim mahalli olarak kalan Kartal, 1873'te Haydarpaşa-Pendik banliyö hattının açılmasından sonra nispeten hareketlenmeye başlamıştır. 1908'de Meşrutiyetin ilanına kadar Üsküdar Mutasarrıflığına bağlı Sancak olarak idare edilmiş, bu tarihten sonra İstanbul iline bağlı bir ilçe olmuştur.


1947'de Kartal ve çevresinin sanayi bölgesi olarak belirlenmesiyle, ilçenin nüfusu ve üretimi artmıştır. Halen İstanbul içindeki en önemli ticaret ve sanayi bölgelerinden biridir. 


Maltepe:  Maltepe İlçesinin geçmişini ancak 6. asrın başlarından itibaren tetkik etmek mümkündür. 

Maltepe Dragos tepesinin Kartal İlçesine bakan eteklerinde deniz kıyısında köy iken yer sarsıntısı neticesinde yıkılmış ve şimdiki yerinde inşa edilmiştir. Maltepe`nin eski adı Bryas`dır. Bizans imparatoru Theophiles`in 816 yılında Abbasi Halifelerinin Bağdat`taki sarayını model alarak arabesk stilinde bir saray inşa ettiği yapılan kazılardan öğrenilmiştir.


1908 meşrutiyetin ilanında Üsküdar Mütasarrufluğuna bağlı sancak olan Kartal`ın bir beldesi olan Maltepe, bu tarihten sonra da İstanbul İline bağlı ilçe olan Kartal`ın bağlısı olarak kalmış 3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3806 Sayılı Kanunla da bağlısı olduğu Kartal`dan ayrılarak İstanbul iline bağlı müstakil ilçe olmuştur.


Pendik: Bilinen en eski adı Pantikapion ve Pantikapeum. Pendik'e Roma döneminde Panticio, Pantecio, Panticia deniyordu. Bizans döneminde kullanılan Pantecion (Pantiki) ismi "her tarafı surlarla çevrili" anlamına gelir.

Bazı kaynaklara göre Pendik "beş burun" anlamını taşır. Ural dağlarından gelip bu bölgeye yerleşenlerin Farsça beş köy anlamında "Pench-deh" ismini kullandığı söylenir.


Pendik İlçesi 04/07/1987 tarihinde 19507 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 3392 sayılı Kanun ile Kartal İlçesinden ayrılarak müstakil ilçe olmuştur. 3 Haziran 1992 tarihli 21247 sayılı mükerrer Resmi Gazete `de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 27.05.1992 ve 3806 sayılı kanunu ile daha önce Pendik’e bağlı olan Tuzla ilçe olarak Pendik’ten ayrılmıştır.


Sancaktepe:  22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Kanun ile, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesinin birleştirilerek tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile kurulmuştur. Yüzölçümü 61.90 km²dir ve sınırları dâhilinde toplam 18 mahalle ve 1 köy vardır.


Sultanbeyli: 1957 yılında Sultanbeyli köyünün kurulmasına karar verilmiştir. Köyün kurulmasından sonra köy merkezinde rıza-i taksimle düzenli yerleşim merkezi oluşturuldu. Eski Ankara-İstanbul Yolu köyün içinden geçmekte idi. Köyün kurulmasından sonra bazı hissedarlar hisselerini satmaya başladılar. Orman idaresinin Sultanbeyli’ye tahdit koyması ve idare ile hissedarlar arasındaki davanın devam etmesi sebebiyle bu satışların tapu devri yapılamamıştır. Satışlar önceleri gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile daha sonra Köy İhtiyar Heyetinin tasdik ettiği senetlerle ve en son dönemde de el senetleri ile devam etti.


TEM Otoyolu’nun Köyün içinden geçmesi köyü cazip hale getirdi. 1985-1987 yılları arasında hızlı yapılaşma faaliyetinin neticesinde Sultanbeyli bugünkü haline ulaşmış oldu. 31 Aralık 1987 tarihinde Sultanbeyli köyünde belediye kurulması kararı alındı. Ancak ilk belediye seçimleri 26 Aralık 1989 yılında yapıldı. 1992 yılında da Sultanbeyli ilçe oldu.


Şile: Şile’nin ilk yerleşik kavmi Greklerdir. Geçmişten bugüne Philee, Shila, Aschil, Artena, Kilio ve Kalpe gibi isimlerle anılan bu yerleşim yerinde, çok eski çağlardan bu yana yaşam belirtilerine rastlanır. Dere yataklarında bulunan çakmak taşlarından yapılmış aletler, buranın tarihinin Paleolitik ve Mezolitik devre kadar uzandığını gösterir.

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 1923’te ilk belediyelerden biri Şile’de kurulur. 1924’te bütün sancaklar vilayet yapıldığında, Şile idari olarak Üsküdar’a bağlı kalır. 1926’da yapılan yeni düzenlemeyle Üsküdar kaza haline getirilir ve İstanbul iline bağlanır. Şile 2004 yılında İstanbul Büyükşehir sınırları içine girer.


Tuzla: Osmanlı öncesi de bir yerleşim birimi olan Tuzla, J.Pargorire (1872-1907), Dymotionlu Stophanes'in eserinde İzmit Körfezi ile ilgili kısımda Akritas Burnu ile bilindiğini aktarır. Burası bir Rum balıkçı köyü idi.

Tuzla'da yedi kilise ve Padişah 1.Ahmet zamanında yapılan bir camii tarihi eser olarak bulunmaktadır. Orhanlı Köyü ve Aydınlı Mahallesi de Tuzla'nın en eski yerleşim birimlerindendir.


Ümraniye: Ümraniye civarına ilk yerleşenler Frigyalılardır. Çam ağacını kutsal kabul eden Frigyalıların Küçük ve Büyük Çamlıca’dan başlayarak Alemdağ ve Kayışdağı’na kadar bütün araziyi çam ağaçlarıyla donattıkları rivayet edilir. 


Ümraniye’ye ilk yerleşenler Balkan savaşlarından sonra, önce Batum’dan, sonra da Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenler olmuştur. Bundan dolayı bir süre “Muhacirköy” olarak adlandırılmıştır. 


1960 yılına kadar köy olarak kalan Ümraniye, Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edildikten sonra yoğun göçlere maruz kalmıştır. 1963 yılında Ümraniye’de belediye teşkilatı kurulmuş ancak 1980’daki askeri darbeden sonra belediye teşkilatı feshedilerek Üsküdar belediyesine bağlı bir Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 1987 yılında İlçe olan Ümraniye’de ilk yerel seçim 1989’da yapılmıştır. İstanbul’un en hızlı kentleşen ve hızla artan nüfusuna rağmen yöresel kültürlerin de büyük ölçüde muhafaza edildiği bir İlçedir Ümraniye…


Üsküdar: Milattan önce Hrisopolis adı ile Halkedon’a (Kadıköy) bağlı bir köy olarak bulunduğu belirlenmiştir. Bizans devrinde Üsküdar İskelesi Öküz Limanı adı ile hizmet vermiştir.


İsmi açısından muhtelif rivayetler var ise de, inandırıcı ve makul olanı, Üsküdar’ın Latince’de Scudarie(menzil) isminden dönüştüğüdür.


Üsküdar, 1924 yılında bütün sancaklar il yapılınca, il olmuş ise de, 1926 yılında İl İdaresi Kanunu ile tekrar ilçe haline getirilmiştir.Anadolu yakasında hemen teslim konut projeleri hangileridir? Fiyat ve iletişim bilgileri nelerdir? Nisan 2013 itibariyle İstanbul’un Anadolu yakası hemen teslim 15 konut projesinde fiyatlar 94 bin TL'den başlıyor 1 milyon 500 bin TL'ye kadar çıkıyor....


Mini Point: Anadolum İnşaat tarafından Kurtköy'de hayata geçirilen Mini Point projesi, 5 bin 400 metrekare alan üzerinde toplam 132 konuttan oluşuyor. Teslimlerin hemen gerçekleştiği projede stüdyo, 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri yer alıyor. Kurtköy Mini Point'te stüdyo daireler 94 bin 710 TL ile 113 bin TL arasında, 1+1 daireler 149 bin TL ile 175 bin TL arasında, 2+1 daireler ise 179 bin TL ile 211 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Projede 2+1 daire satın alan müşterilere 40 ay sıfır faiz fırsatı, 1+1 daire satın alanlara ise 24 ay kira garantisi veriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3,5 kilometre uzaklıkta konumlanan Mini Point Evleri Kurtköy'de; 24 saat güvenlik, otopark, yüzme havuzu, güneşlenme terası, çocuk oyun alanı, basketbol ve mini futbol sahası, hobi odası, fitness center ve kafeterya gibi sosyal alanlar yer alıyor.


Anadolu yakası
Mini Point


Telefon : 0216 646 24 05 - 06 - 07 – 08

Web Adresi: www.anadoluminsaat.com.tr


Antorman: Ant Yapı güvencesiyle Çekmeköy'de hayata geçirilen Antorman projesi, 35 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. 4-5 katlı apartman blokları ve 3 katlı villalardan oluşan projede fiyatlar 635 bin dolardan başlıyor 1 milyon 102 bin TL'ye kadar yükseliyor. Teslimlerin hemen yapıldığı Antorman'da, dolar kuru 1.50'ye sabit durumda. Son 20 konutun satışının devam ettiği projede, banka kredisi ile ev sahibi olunabiliyor. Firma bünyesinde de ödeme seçeneğinin sunulduğu Çekmeköy Antrorman'da yüzde 50 peşinat veriliyor kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor. Antorman Evleri'nde golf sahası, çocuk oyun alanları, yüzme havuzu, koşu parkuru, yürüyüş parkurları ve güneşlenme alanları bulunuyor. 


Anadolu yakası
Antorman


Telefon: 0216 640 57 85-86

Web Adresi: www.antorman.com


Zin D Üç Konak: Zin D Yatırım Geliştirme A.Ş. tarafından Çekmeköy'de hayata geçirilen Zin D Üç Konak projesi, toplam 48 daireden oluşuyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin yer aldığı proje 3 bloktan meydana geliyor. Çekmeköy Zin D Üç Konak'ta 2+1 daireler 175 bin TL'den, 3+1 daireler 245 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Teslimlerin hemen yapıldığı projede, yüzde 25 peşinat veriliyor kalan tutar ise banka kredisi ile taksitlendiriliyor. 


Anadolu yakası

Zin D Üç Konak


Telefon: 0216 641 77 73 

Web Adresi: http://www.zin-d.com.tr


Alya Elit: Ekşioğlu Yapı tarafından Ümraniye'de hayata geçirilen Alya Elit projesi, toplam 72 daireden oluşuyor. Anahtar teslimlerinin hemen yapıldığı projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. 2 bloktan meydana gelen Ümraniye Alya Elit projesinde 2+1 daireler 320 bin TL'den, 3+1 daireler 370 bin TL'den, 4+1 daireler 460 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Banka kredisi ile konut sahibi olunabilen proje, Buyaka AVM, IKEA ve Meydan AVM'ye 10 dakika, Çekmeköy metro hattına 5 dakika mesafede konumlanıyor. Alya Elit Ümraniye'de, açık ve kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, tenis kortu,  koşu parkuru, çocuk oyun alanları, tenis kortu, basketbol sahası, cafe, sauna ve otopark yer alıyor.


Anadolu yakası
Alya Elit


Telefon: 0216 474 29 00

Web Adresi: www.alyaelit.com


Şehir Işıkları: Şehir Işıkları projesi TG Yapı güvencesiyle Ataşehir'de hayata geçiriliyor. 10 katlı 3 bloktan oluşan proje, 2 bin 250 metrekare alan üzerinde yükseliyor. Teslimlerin hemen yapıldığı Ataşehir Şehir Işıkları'nda 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 konut seçenekleri yer alıyor. TG Yapı Şehir Işıkları'nda 2+1 daireler 220 bin TL'den, 3+1 daireler ise 280 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Banka kredisi ile konut sahibi olunabilen projede, Türk hamamı, sinema salonu, çocuk parkı, yüzme havuzu, fitness center, kapalı otopark, sauna, çocuk kulübü ve güvenlik yer alıyor. Şehir Işıkları Ataşehir, Kadıköy ve Üsküdar'a 6 kilometre mesafede konumlanıyor.


Telefon: 0216 315 84 84

Web Adresi: www.tgyapi.com


Serra Park: Serrapark Evleri, Kartal'da Necat İnşaat ve Fuzul İnşaat ortaklığında inşa ediliyor. 4,8 ve 9 katlı 6 bloktan oluşan Serrapark Evleri'nde toplam 140 daire yer alıyor. Son 6 konutun satışta olduğu projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Teslimlerin hemen yapıldığı Serrapark Kartal'da son 4 adet kalan 1+1 daireler 150 bin TL ile 173 bin TL arasında, son 2 adet kalan 2+1 daireler ise 265 bin TL'den satışa sunuluyor. Banka kredisi ile konut sahibi olunabilen projede, çocuk oyun alanları, otopark, basketbol ve voleybol sahası, 24 saat güvenlik hizmeti, süs havuzu, dinlenme alanları, site kafeteryası ve spor alanları yer alıyor. Serrapark, Tepe AVM ve Real markete 500 metre, E-5'e 100 metre, TEM bağlantı yoluna ise yakın konumda bulunuyor.


Telefon: 0 216 377 49 67

Web Adresi: www.serraparkevleri.com


Ünver Residence: Ünver Residence, Şerifali'de Ünver İnşaat tarafından inşa ediliyor. 2 bin 600 metrekare alan üzerinde yükselen proje, 14 katlı tek bloktan oluşuyor. Toplam 36 konuttan meydana gelen Ünver Residence Şerifali'de konutların tamamı 165 metrekare 3+1 olarak tasarlanıyor. Projede fiyatlar 325 bin TL'den başlıyor 400 bin TL'ye kadar yükseliyor. Teslimlerin hemen yapıldığı Ünver Residence'ta, konut satışları Century21 A Plus Gayrimenkul tarafından yürütülüyor. Dairelerin ebevyn banyoları, ankastre cihazları ve klimaları ile birlikte teslim edildiği projede, ödemeler banka kredisi ile yapılabiliyor. Şerifali Ünver Residence'ta kamelya, otopark, fitness center ve sosyal tesisler bulunuyor.


Telefon: 0216 594 76 07

Web adresi: www.century21.com.tr/ 


Franco Vadi Evleri: Franco Vadi Evleri, Pendik'te Osmanlı Yapı İnşaat güvencesiyle hayata geçiriliyor. Toplam 128 konuttan oluşan projede son 5 dairenin satışı devam ediyor. 1+1, 2+1, 2+2 dubleks, 3+1, 5+2 dubleks seçeneklerinden oluşan Pendik Franco Vadi Evleri'nde, 1+1'ler 187 bin TL'den, 125 metrekare 2+1'ler 212 bin TL'den, 142 metrekare 3+1'ler 222 bin TL'den, 140 metrekare 2+2 dubleksler 240 bin TL'den, 275 metrekare 5+2 dubleksler  330 bin TL'den satışa sunuluyor. Teslimlerin hemen yapıldığı projede, banka kredisi kullanıbiliyor. Osmanlı Yapı Franco Vadi Evleri'nde, yüzme havuzu, fitness center, çocuk oyun alanı, güvenlik hizmetleri ve otopark bulunuyor.


Telefon: 0216 307 23 97

Telefon: 0532 372 75 17

Web Adresi: www.francovadievleri.com


Adanus Park: Çukurova Gayrimenkul tarafından Kartal'da hayata geçirilen Adanus Park projesi, 10 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Toplam 180 konuttan oluşan projede 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Anahtar teslimlerinin hemen yapıldığı Kartal Adanus Park'ta, 1+1 konutlar 245 bin TL'den, 2+1 konutlar 405 bin TL'den, 3+1 konutlar ise 570 bin TL'dem başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabilen Adanus Park Kartal'da, açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, güneşlenme terası, hobi salonu, yürüme parkurları ve fitness center bulunuyor.


Anadolu yakası
Adanus Park


Telefon: 0216 671 14 14

Web Adresi: www.adanuspark.com 


Ayvacı Park: Kurtköy'de 23 bin metrekare alan üzerinde yükselen Ayvacı Park projesi, 10 katlı 4 bloktan oluşuyor. Ayvacı Yapı tarafından hayata geçirilen projede toplam 134 konut yer alıyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçeneklerinin yer aldığı Kurtköy Ayvacı Park'ta, 1+1 daireler 175 bin TL'den, 2+1 daireler 275 bin TL ile 285 bin TL arasında, 3+1 daireler 340 bin TL ile 385 bin TL arasında, 4+1 daireler ise  460 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabilen Ayvacı Park'ta, fitness salonu, otopark, yüzme havuzu, güvenlik, futbol sahası, çocuk yüzme havuzu, buhar odası, sauna ve basketbol sahası yer alıyor. Teslimlerin hemen gerçekleştiği proje, Viaport Alışveriş Merkezi'ne 3,8 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 kilometre, TEM'e 3,7 kilometre mesafede konumlanıyor.


Anadolu yakası
Ayvacı Park


Telefon: 0216 684 10 91 

Web Adresi: www.ayvaciyapi.com


Lidya Flats: Çekmeköy'de hayata geçiriliyor. Lidya Yapı güvencesiyle inşa edilen projede toplam 136 konut yer alıyor. 5 katlı 5 bloktan oluşan Çekmeköy Lidya Flats'ta, 1+1 çatı dubleksi, 1+1 bahçe dubleksi, 2+1 çatı dubleksi, 2+1 bahçe dubleksi ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Projede 1+1 daireler 220 bin TL ile 242 bin TL arasında, 2+1 daireler 247 bin 500 TL ile 550 bin TL arasında, 3+1 daireler ise 570 bin TL'den satışa sunuluyor. Teslimlerin hemen yapıldığı Lidya Flats Çekmeköy'de, yüzde 1 KDV oranı uygulanıyor. Lidya Flats Konutları'nın sosyal donatı alanları arasında; çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu parkuru, fitness salonu, buhar odası, sauna, masaj odası, barbekü alanları, açık ve kapalı yüzme havuzu, su yolları, tenis kortu ve mini golf sahası yer alıyor.


Anadolu yakası
Lidya Flats


Telefon: 0216 484 67 67(pbx) 

Web Adresi: http://lidyaflats.com.tr/


Yılmaz Sitesi: Tuzla'da, bin 814 metrekare alan üzerinde toplam 32 konuttan oluşuyor. M. Yılmaz İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen projede, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Tuzla Yılmaz Sitesi'nde 2+1 daireler 120 bin TL ile 165 bin TL arasında, 3+1 daireler ise 150 bin TL ile 170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Teslimlerin hemen gerçekleştiği projede, ödeme planı firma ile birlikte belirleniyor. 


Telefon: 0216 378 48 28

Web Adresi: www.myilmazinsaat.com


White City: Fatih İnşaat tarafından Maltepe'de hayata geçirilen White City Maltepe projesi, 4 bin 368 metrekare alan üzerinde 5 bloktan oluşuyor. 2+1, 3+1 ve 4+2 dubleks konut seçeneklerinin yer aldığı projede fiyatlar 410 bin TL'den başlıyor 775 bin TL'ye kadar yükseliyor. Teslimlerin hemen gerçekleştiği White City Maltepe projesi, ödemeler banka kredisi ile yapılıyor. White City Maltepe'de, açık yüzme havuzu, süs havuzu, çardaklar, otopark, güvenlik hizmeti ve yürüyüş alanları bulunuyor. 


Telefon: 0216 399 32 66

Web Adresi: www.fatihinsaat.com.tr


Danış Park: Danış Park projesi, Maltepe'de Danış Yapı güvencesiyle hayata geçiriliyor. 7 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen projede, toplam 94 daire yer alıyor. 14 katlı 3 bloktan oluşan Danış Park Maltepe'de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Projede, 1+1 daireler 205 bin TL'den, 3+1 daireler 390 bin TL'den, 4+1 daireler 640 bin TL'den satışa sunuluyor. Anahtar teslimlerinin hemen yapıldığı Danış Park'ta, yüzde 30 peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Projede, yürüyüş yolları, spor tesisleri, sosyal aktivite alanları, yüzme havuzu, otopark ve güvenlik hizmetleri bulunuyor.


Anadolu yakası
Danış Park


Telefon: 441 72 75

Web Adresi: www.danispark.com/


Varyap Meridian: Varyap ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Ataşehir'de hayata geçirilen Varyap Meridian projesi, 5 bloktan oluşuyor. Toplam 412 konuttan oluşan projede stüdyodan 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor. Ataşehir Varyap Meridian'ın satışta olan Grand Tower bloğunda 2+1 daireler 1 milyon 87 bin TL ile 1 milyon 538 bin TL arasında, 3+1 daireler ise 1 milyon 220 bin TL ile 1 milyon 464 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Teslimlerin hemen yapıldığı projenin G1 ve G2 bloğunda ise 3+1 daireler 1 milyon 743 bin TL,4+1 daireler 1 milyon 530 bin TL'den satışa sunuluyor. 


Anadolu yakası
Varyap Meridian


Telefon: 0 216 688 48 05 

Web adresi: www.varyapmeridian.com


Dumankaya Flex: Dumankaya İnşaat güvencesiyle Kurtköy'de hayata geçirilen Flex Kurtköy projesi 8 bin 498 metrekare alan üzerinde 376 konuttan oluşuyor. Stüdyo, 1+1 ve 2+1 konut seçeneklerinden oluşan projede stüdyo daireler 126 bin TL ile 199 bin TL arasında, 1+1 daireler 187 bin TL ile 265 bin TL arasında, 2+1 daireler ise 275 bin TL ile 299 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ağustos 2013'te teslim edilmesi planlanan Kurtköy Flex'te, peşin ve banka kredili ödemelerde yüzde 10 indirim avantajı sunuluyor. Yüzde 1 KDV avantajıyla satışların devam ettiği Dumankaya Flex'te fitness center, toplantı salonları, alışveriş üniteleri, teras bahçeleri, koşu parkuru, güvenlik, otopark, açık - kapalı otopark ve kademeli yansıma havuzları bulunuyor.Anadolu yakası

Dumankaya Flex


Telefon: (216) 315 95 98

Çağrı Merkezi : 444 7 222

Web Adresi: www.flexkurtkoydumankaya.comÖnerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016, 3. Havalimanı