Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ankara Etlik Garajı icradan 80.5 milyon TL'ye satılıyor!

Ankara'nın Keçiören İlçesi'ne bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yer alan Ankara Etlik Garajı icradan satılıyor...


Ankara'nın Keçiören İlçesi'ne bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yer alan Ankara Etlik Garajı icradan satışa sunuluyor. 80 milyon 500 bin TL değerinde olan olan Ankara  Etlik Garajı için ihale 5 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek.


Ankara Etlik Garajı icradan 80.5 milyon TL


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, 90749 Ada, 2 Parsel, 19 MAYIS Mahalle/Köy de kayıtlı taşınmaz 32.200,00 metrekare yüzölçümlü olup, arsa vasfında imar parselidir. Parsele ulaşım sathi kaplamalı yol ile sağlanmaktadır. Meskun mahal içerisinde bulunmaktadır. Parsel üzerinde muhtelif ebatlarda tek katlı gecekondu tarzında ekonomik ömrünü tamamlamış değeri olmayan çok eski yapılar bulunmaktadır.


Ankara İli, Keçiören İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 90749 ada 2 parseldeki 32.200,00 metrekare Arsa niteliğindeki taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, emsallerinin alım - satım rayiçleri, yüzölçümü, şehir ve iş merkezine mesafesi, bölgedeki konumu, değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da nazara alındığında hâli hazır durumu itibariyle değeri 80.500.000,00 TL (Seksenmilyonbeşyüzbinlira) olarak tespit edilmiştir. 


Kıymeti : 80.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/243 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.