Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ankara Metrosu

Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'ne ait raylı ulaşım ağıdır. Mevcut raylı ulaşım ağı iki kısımdan oluşmaktadır: Ankaray adı ile 1996'da işletmeye açılan "Hafif raylı sistem" ve Ankara Metrosu adı ile 1997'de faaliyete geçen ağır raylı sistem. Şu anda iki sistem arasında aktarma istasyonu olan (Kızılay) ile birlikte toplam 22 istasyon bulunmaktadır. Ankaray 8,527 m. ve Ankara Metrosu 14,661 m. uzunlukta olup bu iki raylı ulaşım sistemi toplam 23,188 m. uzunluğundadır. Ankara metrosu'nda 3 yeni hat yapım ve 1 hat plan aşamasındadır.Ankara Metrosu
Ankara MetrosuAnkara Metrosu’nun tarihçesi nedir?


Türkiye'nin ilk tam otomatik metro sistemi olan Ankara Metrosu proje çalışmaları 1960'lı yıllara kadar uzanmaktadır. Yapılan çalışmalar bir ara duraklamış, 1982 yılından itibaren tekrar etüt ve proje çalışmalarına başlanmıştır. 1988 yılında DPT yatırım programında Yap-İşlet-Devret modeliyle yer almış ve bu şekilde ihale edilmiştir. Daha sonra bu modelin uygulanabilir olmadığına karar verilmiş ve Eylül 1991'de anahtar teslimine dönüştürülmüştür. Uluslararası ihale neticesinde Bombardier, SNC Lavalin ve iki Türk İnşaat ve Mühendislik Şirketi Gama ve Güriş'ten oluşan Konsorsiyum ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında Ankara Metro İşletmesi'nin 1. etabının tasarım ve inşaatının yapım sözleşmesi 17.03.1993'te imzalanmış, yapım işlerine 01.04.1993'te başlanmıştır.  İlk araç teslimi Mayıs 1995'te yapılmış ve 28 Aralık 1997'de gelir getiren servise başlanılmıştır.Ankara Metrosu’nun teknik özellikleri nelerdir?


Ankara Metrosu sistemi; 14,6 km. uzunluğunda, çift hatlı, ağır raylı sistem olup, 12 istasyon ve bir depodan oluşmaktadır. Güzergâh, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanarak Batıkent ile şehir merkezini birbirine bağlamaktadır.


Ankara Metrosu sistemi, 90 saniyelik servis aralıkları ile hareket edebilme, saatte 80 km hız yapabilme, 108 (36 tren) adet araçla her bir yönde saatte 70.000 yolcuyu taşıma kapasitesine sahiptir.


Güzergâh boyunca sistemdeki max. eğim %3' tür. Ana hat 3.4 km'lik köprüyol(viyadük), 7.1 km'lik yeraltı delme tüneller, 4.1 km'lik açık yarma ve hemzemin kesimlerden oluşmaktadır. Hat açıklığı 1435 mm olup kaynaklanmış sürekli raylardan oluşmaktadır. Acil durumlar ve bakım servisleri için tüm ana hat güzergâhı boyunca bir yürüme yolu bulunmaktadır.


Yolcu istasyonlarındaki platform uzunluğu 140 m. dir. Altı istasyonda kenar platform beş istasyonda orta platform ve Kızılay İstasyonu'nda hem kenar hem de orta platform bulunmaktadır.


Depo, sistemin batı ucundaki Macunköy İstasyonu'nun yanında bulunmaktadır. Şu andaki durumuyla sekiz depolama,  sekiz bakım ve üç geçiş/temizlik hattı ihtiva etmekte olup, ileride onbeş depolama, onüç bakım ve üç geçiş/temizlik hattı olacak şekilde büyüme kapasitesine sahiptir. Depoda ayrıca, Kontrol Merkezini, Bakım, Temizlik ve Genel Bakım tesislerini ve Ankara Metrosu idari bürolarını içeren İşletme ve Bakım Merkezi (İBM) binası da bulunmaktadır. Ankara Metrosu tren işletmesi nasıl gerçekleştirilmektedir?


Ankara Metrosu İşletmesi, hareketli blok sinyalizasyonu kavramını esas alan bir Otomatik Tren Kumandası (ATC) sistemiyle işletilmektedir. Bu sistemde, tren ile yol arasındaki çift yönlü iletişim, hat boyunca döşenmiş olan ve aynı zamanda trenin konumunu belirleme işlevini de yapan endüktif lup vasıtasıyla sağlanır. Otomatik Tren Kumandası (ATC) Sistemi, Ankara Metrosu işletim sisteminin üç farklı modda çalışmasını sağlamaktadır:


ATO:  Tam Otomatik Mod


CABS:  Yarı Otomatik Mod  (Kabin Sinyalizasyonlu)


MANUEL (M):  Manuel Mod (sürücü kontrollü)


Ana hat üzerindeki işletme, normal olarak otomatik(ATO) veya Kabin-sinyalli (CABS)  modlarında yapılır. Depodaki tren hareketleri ise sadece Kabin-sinyalli (CABS) veya Manuel (M) modlarında gerçekleştirilir. Servise çıkan her bir trenin önündeki kabin içerisinde sürekli bir sürücü bulunur. Sürücünün işletme moduna bağlı olarak değişik görev ve sorumlulukları vardır.


ATO Modu:  ATC sistemi,  ATO Modunda trene koruma sağlar. Hızlanma, boşta gitme, yavaşlama ve kapı açma gibi tren fonksiyonlarını kumanda eder. Kapı kapatma ve tren kalkış işlevleri sürücü tarafından başlatılır. Ana hat üzerindeki tren işletmesi için normal olarak ATO modu kullanılır.


CABS Modu: ATC sistemi tarafından trene koruma temin edilirken bütün tren işlevleri sürücü tarafından gerçekleştirilir. Bakım alanı dışındaki bölgelerde kullanılan normal işletme modu CABS'dir.


MANUEL(M)  Modu:  Tüm işlevler sürücü tarafından gerçekleştirilirken tren koruması işletme prosedürleriyle sağlanır. Bu mod, depodaki bakım alanı içerisinde kullanılan trenin normal işletme modudur. Aynı zamanda bu mod, özel arıza yönetimi durumlarında işletme prosedürlerine tam olarak uyulmak suretiyle, ana hatta da uygulanabilir.Ankara Metrosu’nun istasyonları nerelerdedir? 


Ankara Metro İşletmesi'nde, çevre ile uyum sağlayacak ve diğer ulaşım sistemleriyle bütünleşecek şekilde tasarlanmış oniki adet yolcu istasyonu bulunmaktadır.


Bu istasyonlar, şehir merkezinden itibaren şöyle sıralanmıştır:


1- Kızılay

2- Sıhhiye 

3- Ulus 

4- Atatürk Kültür Merkezi 

5- Akköprü 

6- İvedik 

7- Yenimahalle 

8- Demetevler 

9- Hastane 

10- Macunköy 

11- Ostim 

12- Batıkent


Her bir istasyon, giriş-çıkış turnikeleri ve bilet temini için bilet satış gişeleriyle donatılmıştır. Ücret toplama sisteminde yolcuların, 45 dakika içerisinde üç kullanım hakkı sağlayan, otobüs hatlarında da kullanılabilen bir manyetik kart kullanılmaktadır. Turnikeler, istasyonun serbest bölgeleri ile biletli bölgelerini birbirinden ayırır. Çıkış turnikelerinin tasarımı yolcuların sistemden çıkmalarına izin verecek ancak girmelerine engel olacak şekilde yapılmıştır. Bilet gişeleri serbest bölgede, doruk saatlerde yolcuların kuyruk oluşturabilmelerine yetecek kadar yer sağlayacak şekilde monte edilmiştir. İstasyonların işletmesinden, İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olan İstasyon İşletme Amirliği sorumludur.Ankara Metrosu’nun Maximo Bakım Kontrol Sistemi nedir?


Hedeflenen sistem bakımı verimliliği elde etmek üzere; donanım performansını izlemek, bilgi toplamak, kayıt tutmak ve bakım programları tasarlamak amacıyla, bir Bakım Kontrol Sistemi (Maximo) kullanılır. Programlanmış veya programlanmamış tüm araç ve yol servis raporları ve bakım işlemleri, Maximo'ya kaydedilir. Bu veriler, donanımın arızalanma eğiliminin tespit edilmesi ve gerektiğinde önleyici bakım programlarında değişik yapılması amacıyla analiz edilir. Buna bağlı olarak, bakım faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi diğer bir deyişle optimize edilmesi için, bakım işlemleri ve programları yeniden tespit edilir. Ankara Metrosu’nda sistem güç dağıtımı nasıl gerçekleşmektedir?


Güç Dağıtım Sistemi, tren işletmesinin, yolcu istasyonlarının, işletmeyi destekleyen tesislerin (İşletme ve Bakım Merkezi ve Depo) ile tren kumandası, iletişim sistemleri vs, kapsamındaki donanımları besleyecek gücü sağlayacak ve acil durumlar için yedek güç temin edecek şekilde tasarlanmıştır.


Elektrik gücü, Türkiye Elektrik Dağıtımı A.Ş. (TEDAŞ)'ın  Maltepe, Akköprü ve Macunköy dağıtım merkezlerinden 34,5 kV olarak sağlanır. Bu güç, 10.5 kV' a indirilir. Cer gücünde kullanılmak üzere doğrultulup 750 Vdc'ye ve yolcu istasyonları ile buralardaki yardımcı donanımlarda (tren kumandası, iletişim, ücret toplama, vs.) kullanılmak üzere 380 Vac'ye indirilmek üzere trafo merkezlerine dağıtılır. Cer gücü, tahsis yolu boyunca bir iletken ray vasıtasıyla araçlara dağıtılıp her iki taşıyıcı raydan dönecek şekilde bir "üçüncü ray"  sistemi ile sağlanır


Bara ayırıcıları, cer gücü trafo merkezleri, yolcu istasyonu güç merkezleri ve İşletme ve Bakım Merkezi (İBM), Denetsel Kumanda ve Veri Toplama (SCADA) sistemi vasıtasıyla sürekli olarak izlenir ve kumanda edilir.

Ankara Metrosu'nda, istasyonlar için ve Otomatik Tren Kumandası ve İletişim donanımlarına yedek güç sağlanması amacıyla İşletme ve Bakım Merkezi için birer adet kesintisiz güç kaynağı (UPS) vardır. Acil durumlarda cer gücünün kesilebilmesi için bütün yolcu istasyonlarında ve tahsis yolu üzerinde belli aralıklarla acil durum açtırma istasyonları bulunmaktadır. Ankara Metrosu hangi araçlar kullanılmaktadır?


Ankara Metrosu'nda,  motorlu araç (A aracı) ve treyler (B aracı) olmak üzere iki ayrı tipte araç kullanılmaktadır. Bu araçların  "Motorlu–Treyler–Motorlu" şeklinde birbirlerine yarı sabit olarak bağlanması ile üçlü birimler oluşturulur. Hareket gücü,  çopur-kontrollü tahrik sistemleri vasıtasıyla motorlu araçlarda üretilir.  Motorlu araçların birer ucunda, tren her iki yönde hareket ederken içinde bir sürücünün bulunacağı kabinler mevcuttur.


Üçlüdeki araç alt sistemleri (frenler, kapılar, süspansiyon) için basınçlı hava üretecek olan donanım, treyler aracında yer almaktadır. Araçlar 3,124 m. genişlik ve 22,879 m. uzunlukta olup, motorlu araç 60 kişilik (boş ağırlık 31,805 kg) ve treyler araç 62 kişilik (boş ağırlık 26,337 kg) oturma kapasitesine sahiptir.


Hem doruk saatlerde hem de doruk dışı saatlerde, ticari işletme için iki adet üçlü birimden oluşan trenler, başka bir deyişle altı araçlı diziler servise sokulmaktadır.


Ankara Metrosu sisteminin işletme filosu, 6 araçlı trenlerin işletileceği ve tren başına 1758 yolcu olan doruk saat yükünün %90'ının taşınması suretiyle bir yönde ve bir saatte 36.372 yolcuya hizmet verileceği esas alınarak, 96 araçla kurulmuştur. Bakım faaliyetleri nedeniyle %10 oranında bir yedek filonun da dâhil edilmesi ile Ankara Metrosu filosunun başlangıçtaki toplam araç sayısı 108 olarak belirlenmiştir.Ankara Metrosu bilet fiyatları kaç TL’dir? 


KART TÜRLERİ KART ÜCRETİ BİNİŞ BEDELİ


2 Binişlik Tam               3,50 TL                1,75 TL

5 Binişlik Tam               8,75 TL                1,75 TL

10 Binişlik Tam             17,50 TL                1,75 TL

20 Binişlik Tam              35,00 TL                1,75 TL

2 Binişlik İndirimli        2,60 TL                1,30 TL

5 Binişlik İndirimli        6,50 TL                1,30 TL

10 Binişlik İndirimli      13,00 TL                1,30 TL

20 Binişlik İndirimli       26,00 TL                1,30 TL


* Çok binişli tam manyetik kartlarda 75 dakikalık süre içinde en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır


* Çok binişli tam manyetik kartlarda her transferde 58 Kuruş ücret düşülecektir


* İndirimli kartlarda transfer ücreti alınmayacaktırAnkara Metrosu’nda istasyonlar arası mesafe ne kadardır?


Ankara Metrosu
Ankara Metrosu’nun istasyon hareket saatleri nelerdir? 


Ankara Metrosu


Ankara MetrosuAnkara Metrosu güzergah haritası nedir?


Ankara MetrosuAnkara MetrosuAnkara Metrosu’nun 2011 yılı aylar bazında taşınan yolcu sayısı kaçtır?


Ankara Metrosu
Ankara Metrosu kapsamındaki Ankaray hakkında detaylı bilgiler nelerdir? 


Ankara'nın artan ulaşım talebini karşılamak amacıyla yapımına 7 Nisan 1992 tarihinde başlanan Ankara'nın ilk hafif raylı sistemi Ankaray, 30 Ağustos 1996 tarihinde tamamlanarak AŞTİ-Dikimevi güzergahında hizmete açıldı.


Ankaray hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!Ankara Metrosu’nun Kızılay – Batıkent bölümü ne zaman hizmete açıldı?


Metro 1. Aşama (Kızılay - Batıkent): 1997 yılında açılan Ankara Metrosu (yeni inşaatlarla birlikte isminin Ankara Metrosu 1. Aşama olarak kullanımı artış gösterdi) Batıkent-Kızılay istikametinde ulaşım sağlayan, Ankara'nın kullanımda olan metrosudur.


Toplam hat uzunluğu 14,6615 km

Köprüyol 3.4 km

Açık yarma ve hemzemin 4.1 km

Tünel (Delme) 7.1 km

Ortalama istasyon aralığı 1,283 km

Ortalama hız 38 km/saat

Azami hız 80 km/saat

Günlük çalışma süresi 18 saat

Kapasite (2005) yolcu/saat 54.000 yolcu

Kızılay-Batıkent seyahat süresi 22 dakika


İstasyon Konumu

Kızılay Yeraltı

Sıhhiye Yeraltı

Ulus Yeraltı

Atatürk Kültür Merkezi Hemzemin

Akköprü Hemzemin

İvedik Yerüstü

Yenimahalle Hemzemin

Demetevler Yeraltı

Hastane Yeraltı

Macunköy Yerüstü

Ostim Yeraltı

Batıkent Yeraltı
Ankara Metrosu’nun inşa halinde olan metro bölümleri hangileridir?


Metro 2. Aşama (halk arasında Çayyolu Metrosu olarak da bilinir): Kızılay ile Çayyolu semtini birleştiren, yapımına 2003 yılında başlanan ve inşaatı Ulaştırma Bakanlığı’na devredilen Ankara'nın 3. metrosudur. Bu metronun Metro 1 Kızılay istayonu üzerinden aktarmasız taşıma yapması planlanmaktadır. 2014 Nisan ayında açılması planlanan hattın açılış tarihini revize edilerek, Cumhuriyetimizin 90’ıncı kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim 2013’e yetiştirme kararı alındı.


Toplam hat uzunluğu 16,590 km

Toplam İstasyon Sayısı 11

Ortalama istasyon aralığı 1,508 kmİstasyon Konumu

Kızılay Yeraltı

Necatibey Yeraltı

Milli Kütüphane Yeraltı

Söğütözü Yeraltı

MTA Yeraltı

ODTÜ Yeraltı

Bilkent Yeraltı

Köy Hizmetleri Yeraltı

Beytepe Yeraltı

Ümitköy Yeraltı

Çayyolu 1 Yeraltı

Çayyolu 2 YeraltıMetro 3. Aşama (halk arasında Sincan Metrosu olarak da bilinir): Kızılay ile Törekent semtini birleştiren, yapımına 2001 yılında başlanan ve inşaatı Ulaştırma Bakanlığı na devredilen Ankara'nın 4. metrosudur. Bu metronun Metro 1 Batıkent istasyonu üzerinden aktarmasız taşıma yapması planlanmaktadır. 2014 Nisan ayında açılması planlanan hattın açılış tarihi revize edilerek, Cumhuriyetimizin 90’ıncı kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim 2013’e yetiştirme kararı alındı.


Toplam hat uzunluğu 15,360 km

Köprüyol 1.79 km

Açık yarma ve hemzemin 4.00 km

Tünel(Delme)ve Aç kapa tünel 7.880 km

İstasyon ve Mekanik hacimler uzunlığu 1,690 km


İstasyon Konumu

Batıkent Yeraltı

Batı Merkez Yerüstü

Mesa Yeraltı

Botanik Yeraltı

İstanbul Yolu Hemzemin

Eryaman 1-2 Yerüstü

Eryaman 3 Hemzemin

Devlet Mahallesi Hemzemin

Fatih Hemzemin

GOP Yeraltı

Törekent 1 Hemzemin

OSB YeraltıMetro 4. Aşama (halk arasında Keçiören Metrosu olarak da bilinir): Tandoğan-Ulus ile Keçiören ilçesini birleştiren, yapımı Ulaştırma Bakanlığı na devredilen Ankara'nın 5. metrosudur. Bu metronun Ankaray'ın Tandoğan istasyonu üzerinden aktarmalı taşıma yapması planlanmaktadır.


Toplam hat uzunluğu 9,220 km

Toplam İstasyon Sayısı 9

Ortalama istasyon aralığı 1,075 kmİstasyon Konumu

Tandoğan

Ego

Atatürk Kültür Merkezi

ASKİ

Dışkapı

Meteoroloji

Belediye

Mecidiye

Kuyubaşı

Dutluk

GazinoAnkara Metrosu iletişim bilgileri nelerdir? 


Adres: Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi 06370 Macunköy Ankara

Telefon: +90.312.354 59 33 (Pbx) 

Fax: +90.312.354 59 32

Web: www.ankarametrosu.com.tr