Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Antrepo nedir?

Gümrük bölgelerinde, gümrüklü malların depolandığı yer.


DETAYLI TANIM: Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.

 

İNGİLİZCESİ: Warehouse.

 

KÖKENİ: Kelime olarak Fransızca’dan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir.

 

ADI EN ÇOK BİLİNEN ANTREPOLAR:
KARAKÖY LİMANI ANTREPOLARI...

İstanbul Limanı, Galata ve Salıpazarı rıhtımlarından oluşmaktadır. İstanbul’a yanaşan gemiler için eskiden düzgün bir rıhtım yoktu. 1892 yılında inşasına başlanan Galata Rıhtımı 1900 yılında tamamlanmıştır. 1910 yılında Salıpazarı ve Karaköy'de iki ve 1928 yılında da bunlara ilaveten üç antrepo inşa edilmiştir.

 

Karaköy, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı semt. Bankaları ve iş hanlarıyla ünlü en eski ticaret merkezlerinden biridir. Eski Antik Galata semtinin modern adıdır. Tarih boyunca bir liman ve ticaret merkezi olma özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Boğaziçi'nin Avrupa tarafında Haliç'in ağzında yer alır.

19. yüzyılın son on yılında Karaköy kendini bankacılık bölgesi olarak geliştirdi. Osmanlı Bankası buraya merkezini kurdu. İtalyan ve Avusturya sigorta şirketleri şube ofislerini açtılar.

20. yüzyılda ticaret aktivitelerinin artması ile liman gümrük binaları, yolcu terminali ve deniz antreposu ile genişledi. Karaköy ayrıca, iskele boyunca yer alan Yunan tavernaları ile meşhur hale geldi. Ekim Devrimi (1917) sonrası Rusya'dan kaçan binlerce Beyaz Rus bu alana geldi ve yerleşti.

İstanbul Modern Türkiye'nin 2004 yılından beri çağdaş sanatlara adanan ilk ve tek özel müzesi, yenilenen eski deniz antreposu No.4 de ev sahipliği yapar.

 

Antrepo nedir?

 

2012 yılında alınan bir karar:

 

Koruma Kurulu, Karaköy'de bulunan 7 antreponun Osmanlı mirası anıtsal eserlere zarar verdiğini belirterek kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Galataport planı ile ilgili aldığı son kararında Karaköy'de bulunan Antrepo yapılarının kentsel mekânın özgün tarihi karakterini zedelediğine ve tarihi Tophane Meydanı'nın denizle bağlantısını kopardığına karar verdi. Kurul, günümüzde kentsel işlevini tamamen yitirmiş olan depo binalarının yeniden tasarlanması gerektiğini bildirdi.

YENİLENMESİ GEREKİYOR

Kurul, kararında "Antrepoların bulunduğu yapılar, ünlü mimar Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanmış olmasına rağmen zaman içinde 'İstanbul Boğaziçi ve Galata' tarihsel kimliğini ve siluetini dikkate almayan, kitle ölçüleri ve biçimleri ile mevcut değerlere zarar veren, kaldırılması ve yenilenmesi gereken yapılar olarak algılanmış ve değerlendirilmiştir" şeklinde görüş bildirdi. Koruma Kurulu'nun dikkat çektiği 7 antrepodan 4 no'lu antrepoda İstanbul Modern, 5 no'lu olanda ise Resim ve Heykel Müzesi bulunuyor. Kurul, Galataport projesi ile ilgili 19 Eylül'de aldığı son kararda İstanbul Modern ile Resim ve Heykel Müzesi'nin bulunduğu binaların kültürel tesis alanı olarak kalmaları gerektiğine ve koruma kurulu gözetiminde yıkılıp yeniden yapılabileceklerine karar verdi.

İLGİLİ HABER VE LİNKİ:

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2012/11/05/kuruldan-kritik-antrepo-karari