Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman aidatı yönetmeliği!

Apartmanda maliklerin, bazı giderlere katılmaları gerekiyor. Hangi giderlere kimin hangi oranda katılması gerektiği ise apartman aidatı yönetmeliğinde açıklanıyor...


Apartman aidatı yönetmeliği!


Apartmanda maliklerin, bazı giderlere katılmaları gerekiyor. Hangi giderlere kimin hangi oranda katılması gerektiği ise Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Buna karşın malikler, kendi aralarında başka bir anlaşmaya varıp, bunu yönetim planına işletebiliyor. Ancak herhangi bir karar alınmaması durumunda yasal olarak maliklerin aşağıda sıralandığı şekilde giderlere katılmaları gerekiyor;


Kat Mülkiyeti Kanunu / Apartman aidatı yönetmeliği;


Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma 

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:


a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;


b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür.

 

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com