Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman ortak alanlarının kullanımı ve ki̇ralanması!

Avukat Kadir Kurtuluş ile Stajyer Avukat Elif Hamzaçebi apartman ortak alanlarının kullanımı ve ki̇ralanmasıyla ilgili yazdı. İşte 6 maddede apartman ortak alanlarının kullanımı ve ki̇ralanması...


1. Ortak alandan ne anlamalıyım?

Ortak alan, apartmanınızda yaşayan veya daire sahibi diğer komşularınızla birlikte, arsa paylarınız oranında malik olduğunuz ve ortaklaşa bir şekilde kullanma hakkına sahip olduğunuz yerlerdir. Diğer daire sahipleriyle birlikte aksine bir anlaşma yapmadığınız sürece kullanım hakkınız arsa payınız ile oranlıdır.


2. Apartmanın ortak alanları nerelerdir?

Oturduğunuz binanın kapıcı daire veya odaları, bahçeleri, genel kömürlük ve ortak garajları, çatısı, çamaşırlık ve çamaşır kurutma kısımları vb. yerleri apartmanın ortak alanlarıdır. Dolayısıyla bu yerleri diğer daire sahipleriyle birlikte ortaklaşa bir şekilde kullanabilir, faydalanabilir ve korunmasını sağlayabilirsiniz.


3. Ortak alan kullanımından dolayı borç ödeme yükümlülüğüm doğar mı?

Ortak yerler üzerinde diğer daire sahipleriyle birlikte ortaklaşa kullanım hakkınız olduğu gibi, bu yerlerin kullanılması, onarılması gibi durumlarda doğacak borçlara katılma yükümlülüğünüz de vardır. Örneğin; ortak yerlerin kullanımdan doğan aidatı daire sahipleri kendi arsa payları oranında ödemekle yükümlüdür. 


4. Ortak alanları kullanmıyorum aidat ödemesem olur mu?

Daire sahipleri ortak yerler üzerindeki kullanma haklarını, kullanmadıkları gerekçesiyle aidat ödemekten kaçınamaz. Örneğin; zemin katta oturuyorum asansör kullanmıyorum, şeklindeki bir itiraz, apartman yönetim planında zemin katta oturanlar asansör masrafı ödemez şeklinde bir düzenleme olmadığı sürece geçerli değildir.


5. Diğer daire sahiplerinin rızası olmadan apartmanın ortak alanında onarım yaptırabilir miyim?

Diğer daire sahiplerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan ortak yerlerde, inşaat onarım, değişik renklerde badana boya yaptıramazsınız. Ancak yaptıracağınız onarım, yaptırılmazsa, apartmanınıza zarar verecek ölçüde büyük bir bozukluktan kaynaklanıyor ve bozukluğun acilen giderilmesi gerektiği mahkeme tarafından tespit edilmişse, diğer daire sahiplerinin rızası olmadan onarım yaptırabilirsiniz.


6. Apartmanın ortak alanlarını arsa payım oranında kiralayabilir miyim?

Her ne kadar apartmanın ortak alanlarında kullanım hakkınız, arsa payınız ile oranlıysa da, bu ortak alanları kiralayabileceğiniz anlamına gelmez. Bu konuda sorun genellikle, apartmanın dış duvarlarının ve çatısının reklam amacıyla kiralanması veya kapıcı dairesinin kiralanması konularında çıkmaktadır. Bu tarz kararlar, Kat Mülkiyeti Kanunu gereği apartmanın önemli yönetim işlerinden sayılmaktadır ve bütün daire sahiplerinin oybirliği ile karar vermesi gerekir. Bu sebeple, apartmanın ortak alanlarını diğer daire sahipleriyle birlikte oybirliği ile bir karar almadan, kiralayamazsınız. 


Avukat Kadir Kurtuluş - Stajyer Avukat Elif Hamzaçebi