Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman risk değerlendirme belgesi!

Apartman risk değerlendirmesi belgesi, apartmanı teftiş eden iş müfettişleri tarafından istendiğinde gösteriliyor. İşte apartman risk değerlendirmesi belgesi örneği..


İşçi çalıştıran apartman ve konut siteleri dahil tüm işyerlerinin risk değerlendirmesi yapması gerekiyor. 


Risk değerlendirmesi; apartman, bina ve sitelerde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları kapsıyor.


Apartman risk değerlendirmesi belgesi, apartmanı teftiş eden iş müfettişleri tarafından istendiğinde gösteriliyor. Gerektiğinde bir örneği iş müfettişine veriliyor. 


Bu nedenle apartman risk değerlendirmesi belgesi aslı ve örneklerinin bulundurulması gerekiyor.


Apartman risk değerlendirmesi belgesi:


Apartmanın adı:  ………Apartmanı

İşverenin adı:  ………Apartmanı Kat Malikleri

Apartmanın adresi:  ……… ……… ……… ……… ………Ankara

Risk değerlendirmesinde görev alan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların adı soyadı ve Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri: ………


Risk değerlendirmesine katılan bütün şahısların ad soyadı ve unvanları:

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

Yönetici Yönetici Yrd. Kat Maliki Kapıcı


Risk değerlendirilmesinin gerçekleştirildiği tarih : ………/ ………/2014


Risk değerlendirilmesinin geçerlilik tarihi: ………/ ………/2014 tarihinden itibaren 6 yıl


Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler: Tabloda gösterilmiştir.


Tespit edilen riskler: Tabloda gösterilmiştir.


Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları:

……… ……… ……… ………(varsa risklerin dereceleri yazılacak)

Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi:  ………/ ………/2013 tarihinden itibaren bütün risklere karşı önlemler alınmıştır. Risk seviyesi düşüktür.


İş bu risk değerlendirmesi  ………/ ………/ ……… tarihlerinde aşağıda adı soyadı ve ünvanları yazılı olan kişiler tarafından düzenlenerek imza altına alınmıştır.


Düzenleyenler

Apartman yöneticisi apartman yönetici yrd. kat maliki kapıcı

İmza imza imza imza


İşyeri hekimi(varsa) iş güvenliği uzmanı(varsa)


İmza imza

……… ………


Tablo risk değerlendirme belgesinin içeriğini oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen risk değerlendirmesi belgesinin sayfaları(tablo dahil) numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanacak ve işyerinde saklanacaktır. 


Bu belge apartmanı teftiş eden iş müfettişleri istendiğinde gösterilecektir. Gerektiğinde bir örneği iş müfettişine verilecektir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com